همه چیز برای توافق خوب آماده است
حسین امیرعبداللهیان: اگر آمریکایی‌ها ۲ مطالبه ما را محقق کنند، فردا آماده حضور در وین خواهیم بود
پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰