رئیس جمهوری در گفتگوی تلویزیونی اهم سیاست‌های دولت را تشریح کرد
سیاست متوازن در روابط خارجی اصلاحات اقتصادی وکنترل تورم
چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰