در گفتگوی روسای ۴ تشکل بزرگ تولیدی و تأمینی بخش خصوصی با «اطلاعات» مطرح شد
بخش خصوصی: اگر دولت میدان بدهد‌ قیمت‌ها را کاهش می‌دهیم
چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰