حقوقی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۴سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

حقوقی

 • اعتبار ترجمة رسمی اسناد و مدارک
  دکتر محمود رضا عابد خراسانی، وکیل پایة دادگستری و مترجم رسمی - بخش اول
  دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
    ‏گسترش ارتباطات امروزین میان ساکنان کرة خاکی در زمینه‌های بازرگانی، فرهنگی، سیاسی، فناوری و نیز پیوندهای اجتماعی میان مردمان کشورهای گوناگون لزوم استناد به مدارک مربوط بدان روابط را هم بیش از پیش نمایان می‌کند. معاملاتی را که یک بازرگان با کشوری بیگانه انجام می‌دهد مستلزم ارائة اسناد و مدارک راجع به آن معامله همانند قرارداد، اسناد بانکی، اسناد حمل و نقل و اوراق گمرکی و ترخیص می‌باشد. یا درخواست یک دانشجو برای ادامة تحصیل در یک دانشگاه خارجی مستلزم ارائة مدارک تحصیلی پیشین وی و ریزنمرات درسی او […]

    ‏گسترش ارتباطات امروزین میان ساکنان کرة خاکی در زمینه‌های بازرگانی، فرهنگی، سیاسی، فناوری و نیز پیوندهای اجتماعی میان مردمان کشورهای گوناگون لزوم استناد به مدارک مربوط بدان روابط را هم بیش از پیش نمایان می‌کند. معاملاتی را که یک بازرگان با کشوری بیگانه انجام می‌دهد مستلزم ارائة اسناد و مدارک راجع به آن معامله همانند قرارداد، اسناد بانکی، اسناد حمل و نقل و اوراق گمرکی و ترخیص می‌باشد. یا درخواست یک دانشجو برای ادامة تحصیل در یک دانشگاه خارجی مستلزم ارائة مدارک تحصیلی پیشین وی و ریزنمرات درسی او […]

 • اعتبار ترجمة رسمی اسناد و مدارک
  دکتر محمود رضا عابد خراسانی، وکیل پایة دادگستری و مترجم رسمی - بخش اول
  دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
    ‏گسترش ارتباطات امروزین میان ساکنان کرة خاکی در زمینه‌های بازرگانی، فرهنگی، سیاسی، فناوری و نیز پیوندهای اجتماعی میان مردمان کشورهای گوناگون لزوم استناد به مدارک مربوط بدان روابط را هم بیش از پیش نمایان می‌کند. معاملاتی را که یک بازرگان با کشوری بیگانه انجام می‌دهد مستلزم ارائة اسناد و مدارک راجع به آن معامله همانند قرارداد، اسناد بانکی، اسناد حمل و نقل و اوراق گمرکی و ترخیص می‌باشد. یا درخواست یک دانشجو برای ادامة تحصیل در یک دانشگاه خارجی مستلزم ارائة مدارک تحصیلی پیشین وی و ریزنمرات درسی او […]

    ‏گسترش ارتباطات امروزین میان ساکنان کرة خاکی در زمینه‌های بازرگانی، فرهنگی، سیاسی، فناوری و نیز پیوندهای اجتماعی میان مردمان کشورهای گوناگون لزوم استناد به مدارک مربوط بدان روابط را هم بیش از پیش نمایان می‌کند. معاملاتی را که یک بازرگان با کشوری بیگانه انجام می‌دهد مستلزم ارائة اسناد و مدارک راجع به آن معامله همانند قرارداد، اسناد بانکی، اسناد حمل و نقل و اوراق گمرکی و ترخیص می‌باشد. یا درخواست یک دانشجو برای ادامة تحصیل در یک دانشگاه خارجی مستلزم ارائة مدارک تحصیلی پیشین وی و ریزنمرات درسی او […]

 • ضرورت تأسیس دادگاه زیست محیطی
  زهرا محمودی کردی ـ زهرا سادات شارق، حسین رضا زاده ـ حقوقدان - بخش سوم و پایانی
  پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
    اشاره: «ضرورت تأسیس دادگاه زیست محیطی با نگاهی به وضعیت ایران» عنوان مقاله ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد بخش سوم و پایانی این مقاله را می خوانیم. اگرچه قوانین و مقررات مصوب در حوزه محیط‌زیست از جمله قانون شکار و صید، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، آیین‌نامه اخذ ورودیه از پارک‌ها و موزه‌ها، قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی، قانون مناطق دریایی، قانون مجازات صید غیرمجاز در دریا و … هیچ اشاره‌ای به حق اقامه دعوی […]

    اشاره: «ضرورت تأسیس دادگاه زیست محیطی با نگاهی به وضعیت ایران» عنوان مقاله ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد بخش سوم و پایانی این مقاله را می خوانیم. اگرچه قوانین و مقررات مصوب در حوزه محیط‌زیست از جمله قانون شکار و صید، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، آیین‌نامه اخذ ورودیه از پارک‌ها و موزه‌ها، قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی، قانون مناطق دریایی، قانون مجازات صید غیرمجاز در دریا و … هیچ اشاره‌ای به حق اقامه دعوی […]

 • ضرورت تأسیس دادگاه زیست محیطی
  زهرا محمودی کردی ـ زهرا سادات شارق، حسین رضا زاده ـ حقوقدان - بخش دوم
  پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰
    اشاره: «ضرورت تأسیس دادگاه زیست محیطی با نگاهی به وضعیت ایران» عنوان مقاله ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد بخش دوم این مقاله را می خوانیم. مدل‌های مختلف مراجع زیست‌محیطی موفق در نظام‌‌های داخلی آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر در حوزه ایجاد مراجع قضایی زیست‌محیطی نظام‌های داخلی شاهد فعالیت‌های مهمی بوده‌اند. برنامه محیط‌زیست ملل متحد (یونپ) در گزارشی تحت عنوان «دادگاه‌ها و دیوان‌های زیست‌محیطی: راهنمایی برای سیاست‌گذاران» به تفصیل این موضوع را بررسی کرده است. طبق این گزارش، بررسی‌های […]

    اشاره: «ضرورت تأسیس دادگاه زیست محیطی با نگاهی به وضعیت ایران» عنوان مقاله ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد بخش دوم این مقاله را می خوانیم. مدل‌های مختلف مراجع زیست‌محیطی موفق در نظام‌‌های داخلی آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر در حوزه ایجاد مراجع قضایی زیست‌محیطی نظام‌های داخلی شاهد فعالیت‌های مهمی بوده‌اند. برنامه محیط‌زیست ملل متحد (یونپ) در گزارشی تحت عنوان «دادگاه‌ها و دیوان‌های زیست‌محیطی: راهنمایی برای سیاست‌گذاران» به تفصیل این موضوع را بررسی کرده است. طبق این گزارش، بررسی‌های […]

 • ضرورت تأسیس دادگاه زیست محیطی
  زهرا محمودی کردی ـ زهرا سادات شارق، حسین رضا زاده ـ حقوقدان - بخش اول
  چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰
    چکیده بر اساس اسناد بین‌المللی تحقق دموکراسی زیست محیطی مبتنی بر سه عنصر دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیمات و دسترسی به مراجع قضایی و شبه‌قضایی در موضوعات زیست‌محیطی است. با توجه به اینکه خسارات زیست محیطی آسیب‌‌های انسانی را نیز به دنبال دارد، بسیاری از دولت‌ها در نظام داخلی خود اقدام به ایجاد مراجع قضایی و شبه قضایی زیست محیطی کرده‌اند تا از این طریق، حق دسترسی به مراجع مذکور در موضوعات زیست‌محیطی را تضمین نمایند. با توجه به تنوع زیستی بالا اما شکننده در کشور ایران و […]

    چکیده بر اساس اسناد بین‌المللی تحقق دموکراسی زیست محیطی مبتنی بر سه عنصر دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیمات و دسترسی به مراجع قضایی و شبه‌قضایی در موضوعات زیست‌محیطی است. با توجه به اینکه خسارات زیست محیطی آسیب‌‌های انسانی را نیز به دنبال دارد، بسیاری از دولت‌ها در نظام داخلی خود اقدام به ایجاد مراجع قضایی و شبه قضایی زیست محیطی کرده‌اند تا از این طریق، حق دسترسی به مراجع مذکور در موضوعات زیست‌محیطی را تضمین نمایند. با توجه به تنوع زیستی بالا اما شکننده در کشور ایران و […]

 • تراریخته‌ها و حقوق فراموش شده مصرف کنندگان*
  علیرضا پوراسماعیلی دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری
  پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰
    تولید محصولات تراریخته در مقایسه با محصولات ارگانیک، موجب کاهش هزینه‌ها شده و در عین حال سود سرشاری را نیز عاید شرکتهای کشاورزی تولید کننده بذرهای تراریخته کرده است؛ از اینرو، کشت محصولات تراریخته از سال ۱۹۹۶ میلادی در جهان رو به افزایش است. محصولات تراریخته برای اولین‌بار در سال ۱۹۹۶ در ۷ر۱ میلیون هکتار کشت شد و تا سال ۲۰۱۷، حدود ۸ر۱۸۹ میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی با موفقیت زیر کشت محصولات تراریخته رفت و در سال ۲۰۱۸ به ۷ر۱۹۱ میلیون هکتار رسید، بنابراین سطح زیر کشت این […]

    تولید محصولات تراریخته در مقایسه با محصولات ارگانیک، موجب کاهش هزینه‌ها شده و در عین حال سود سرشاری را نیز عاید شرکتهای کشاورزی تولید کننده بذرهای تراریخته کرده است؛ از اینرو، کشت محصولات تراریخته از سال ۱۹۹۶ میلادی در جهان رو به افزایش است. محصولات تراریخته برای اولین‌بار در سال ۱۹۹۶ در ۷ر۱ میلیون هکتار کشت شد و تا سال ۲۰۱۷، حدود ۸ر۱۸۹ میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی با موفقیت زیر کشت محصولات تراریخته رفت و در سال ۲۰۱۸ به ۷ر۱۹۱ میلیون هکتار رسید، بنابراین سطح زیر کشت این […]

 • ‏۷ دام حقوقی در‏‎ ‎زمان خرید املاک؟
  پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰
  هفت دام حقوقی زمان خرید املاک به منظور کلاهبرداری‎ ‎ملکی برای هر کسی ممکن است پهن شده باشد. سلام من حمیدرضا صبایی عضو مرکز وکلای قوه قضائیه تهران هستم و به شما کمک میکنم‏‎ ‎ملکی را بدون مشکلات رایج حقوقی املاک که بقیه گرفتارش می‌شوند‎ خریداری کنید. ‏۱ـ ‎سپردن چک سفید امضاء برای تضمین‎: ‎متاسفانه روزانه افرادی برای مشاوره تلفنی تماس‎ ‎می‌گیرند یا به صورت حضوری به دفتر مراجعه میکنند مبنی‏‎ ‎براینکه یک چک سفید امضاء برای پشتوانه ملکی که خریدم نزد فروشنده به صورت امانت سپرده بودم لکن نامبرده […]

 • بررسی وضعیت و علل جرم و جنایت در جامعه
  هادی خیراللهی، (دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز) و دکتر الهام نوبهار (عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه تبریز)/بخش دوم و پایانی
  پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰
    اشاره: « بررسی وضعیت و علل جرم و جنایت در جامعه» عنوان مقالهای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می خوانیم. در ادامه به منظور نمایش بهتر وضعیت جرائم در استانهای کشور و مصورسازی آنها، خوشه بندی فضایی این متغیرها در قالب نقشه ارائه شده است. لازم به ذکر است که در این نقشه‌ها، استان‌های کشور بر مبنای متغیر مورد بررسی، به چهار دسته تقسیم شده و براساس مقدار متغیر به ترتیب از رنگ روشن […]

    اشاره: « بررسی وضعیت و علل جرم و جنایت در جامعه» عنوان مقالهای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می خوانیم. در ادامه به منظور نمایش بهتر وضعیت جرائم در استانهای کشور و مصورسازی آنها، خوشه بندی فضایی این متغیرها در قالب نقشه ارائه شده است. لازم به ذکر است که در این نقشه‌ها، استان‌های کشور بر مبنای متغیر مورد بررسی، به چهار دسته تقسیم شده و براساس مقدار متغیر به ترتیب از رنگ روشن […]

 • بررسی وضعیت و علل جرم و جنایت در جامعه
  هادی خیراللهی، (دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز) و دکتر الهام نوبهار (عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه تبریز) - بخش اول
  پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰
    با افزایش رشد شهرنشینی در بسیاری از نواحی جهان، بویژه در کشورهای درحال توسعه بر مشکلات و نارسایی‌های زندگی شهری افزوده شده است که امروزه یکی از اهداف مورد مطالعه مهم دولت‌ها رشد و توسعه اقتصـادی است. از عواملی که مکمل رسیدن به توسعه اقتصادی است می‌توان به موضوع امنیت اشاره کرد که بسیاری از صاحب‌نظران و پیشگامان اجتماعی لازمه توسعه اقتصادی را ارتقای سطح امنیت و کاهش جرم و جنایت میدانند. مطالعه اثر جرم و جنایت بر اقتصاد کشورها از موضوعات تازه به ویژه در کشورهای در حال […]

    با افزایش رشد شهرنشینی در بسیاری از نواحی جهان، بویژه در کشورهای درحال توسعه بر مشکلات و نارسایی‌های زندگی شهری افزوده شده است که امروزه یکی از اهداف مورد مطالعه مهم دولت‌ها رشد و توسعه اقتصـادی است. از عواملی که مکمل رسیدن به توسعه اقتصادی است می‌توان به موضوع امنیت اشاره کرد که بسیاری از صاحب‌نظران و پیشگامان اجتماعی لازمه توسعه اقتصادی را ارتقای سطح امنیت و کاهش جرم و جنایت میدانند. مطالعه اثر جرم و جنایت بر اقتصاد کشورها از موضوعات تازه به ویژه در کشورهای در حال […]

 • جایگاه قانونی توقیف و بازرسی خودرو توسط ضابطان دادگستری
  حمیدرضا عسگری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی ـ کارآموز وکالت
  شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰
    مقدمه برقراری نظم، امنیت و مقابله با هرگونه تهدید، خرابکاری، تروریسم، شورش خیابانی و تأمین آسایش عمومی و فردی از وظایف ذاتی و مأموریت‌های انتظامی است. کشور ما ایران از بیش از دو هزار سال قبل و در دوران سلسله هخامنشیان اولین بنیانگذار سیستم حکومتی گسترده امپراطوری بوده است. از آنجا که هر حکومتی نیازمند به برقراری نظم و امنیت در درون و داخل مرزهای خود می‌باشد در نتیجه کشور ما انواع سیستم‌های ایجاد نظم و امنیت را در طول تاریخ مورد آزمایش قرار داده است. پلیس نوین در […]

    مقدمه برقراری نظم، امنیت و مقابله با هرگونه تهدید، خرابکاری، تروریسم، شورش خیابانی و تأمین آسایش عمومی و فردی از وظایف ذاتی و مأموریت‌های انتظامی است. کشور ما ایران از بیش از دو هزار سال قبل و در دوران سلسله هخامنشیان اولین بنیانگذار سیستم حکومتی گسترده امپراطوری بوده است. از آنجا که هر حکومتی نیازمند به برقراری نظم و امنیت در درون و داخل مرزهای خود می‌باشد در نتیجه کشور ما انواع سیستم‌های ایجاد نظم و امنیت را در طول تاریخ مورد آزمایش قرار داده است. پلیس نوین در […]

Page 1 of 6712345...Last »