ضميمه ادب وهنر
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۴سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ضميمه ادب وهنر

 • درباره دهخدا
  دکتر ایرج افشار -۲۷
  سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
    دهخدای مشروطه طلب دهخدا در جواب مستحکمی که در ۳ یا ۴ ژانویه به معاضدالسلطنه ارسال شده است، می‌نویسد: «بنده در عین مشروطه‌طلبی عرض می کنم در اعمال شخصی باید مستبد بود و به قول جناب آقا حسین‌آقا به آن‌که هنوز بستگی به خانواده دارد باید به او گفت: عزیزم، ترک نام و ترک دین و ترک جان ـ در ره معشوق اول منزل است. من مشروطه‌طلبم اما به شرط این‌که چیزی به من برنخورد. حکایت امیر بهادرست که می‌گفت من مشروطه‌طلبم به شرطی که تمام شئون اقتدار، چپاول […]

    دهخدای مشروطه طلب دهخدا در جواب مستحکمی که در ۳ یا ۴ ژانویه به معاضدالسلطنه ارسال شده است، می‌نویسد: «بنده در عین مشروطه‌طلبی عرض می کنم در اعمال شخصی باید مستبد بود و به قول جناب آقا حسین‌آقا به آن‌که هنوز بستگی به خانواده دارد باید به او گفت: عزیزم، ترک نام و ترک دین و ترک جان ـ در ره معشوق اول منزل است. من مشروطه‌طلبم اما به شرط این‌که چیزی به من برنخورد. حکایت امیر بهادرست که می‌گفت من مشروطه‌طلبم به شرطی که تمام شئون اقتدار، چپاول […]

 • سخنی درمنزل ششصدم از وادی ادب و هنر
  با حافظ در روزگار شاسی بلند
  شاهرخ تندروصالح
  سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
    بلای کرونا که نازل شد، تا چند ماه گیج و منگ، زندگی را از طبیعت مجروح و زجرکش شده می قاپیدیم. به مدد دستکش یکبار مصرف و افشانه های الکل و ماسک و حفظ فاصله،آمدیم و آمدیم. پا به پای جهان و عقربه های زمان،به گواه سازمان بهداشت جهانی،سلول های تنفسی مان را ارزانی آزمایش های جهان اولی کردبم. مفت نبودیم. حراجی نبودبم. بی کس و کار و بی ریشه نبودیم. بی پناهی و بی مقدارنمایی، کار دست مان داد! خیرخواهان و کاسبان،لابه لای ورق پاره ها، نام و […]

    بلای کرونا که نازل شد، تا چند ماه گیج و منگ، زندگی را از طبیعت مجروح و زجرکش شده می قاپیدیم. به مدد دستکش یکبار مصرف و افشانه های الکل و ماسک و حفظ فاصله،آمدیم و آمدیم. پا به پای جهان و عقربه های زمان،به گواه سازمان بهداشت جهانی،سلول های تنفسی مان را ارزانی آزمایش های جهان اولی کردبم. مفت نبودیم. حراجی نبودبم. بی کس و کار و بی ریشه نبودیم. بی پناهی و بی مقدارنمایی، کار دست مان داد! خیرخواهان و کاسبان،لابه لای ورق پاره ها، نام و […]

 • میوه شیرین و دلپذیر روزنامه
  محمدعلی علومی
  سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
    این نوبت، ششصدمین شماره از ضمیمه فرهنگی و هنری «ادب و هنر»روزنامه اطلاعات است. تداوم چنین کار بزرگ و سترگی، از سویی نشانگر اراده‌ای تزلزل‌ناپذیر از جانب آقای رضا رفیع است و همزمان و از دیگر سو، بیانگر هوشمندی ایشان. چرا که روزنامه عموماً به نقل اخبار یا گزارش و تحلیل سیاسی تعریف شده است و در این میان، ضمیمه‌ای که به فرهنگ و هنر در وجوه گوناگون بپردازد، کاری است همپای نوآوری. به ویژه وقتی که فارغ از رویکردهای سیاسی و جناحی، سعی مدام داشته است تا آخرین […]

    این نوبت، ششصدمین شماره از ضمیمه فرهنگی و هنری «ادب و هنر»روزنامه اطلاعات است. تداوم چنین کار بزرگ و سترگی، از سویی نشانگر اراده‌ای تزلزل‌ناپذیر از جانب آقای رضا رفیع است و همزمان و از دیگر سو، بیانگر هوشمندی ایشان. چرا که روزنامه عموماً به نقل اخبار یا گزارش و تحلیل سیاسی تعریف شده است و در این میان، ضمیمه‌ای که به فرهنگ و هنر در وجوه گوناگون بپردازد، کاری است همپای نوآوری. به ویژه وقتی که فارغ از رویکردهای سیاسی و جناحی، سعی مدام داشته است تا آخرین […]

 • از چشم یک غریبه!
  جلال رفیع
  سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
    ضمیمه ادب و هنر روزنامه اطلاعات، یکی از دو ضمیمه چشمگیر و جذب کننده نخبگان و فرهیختگان است. اما ضمیمه ادب و هنر بر ضمیمه فرهنگی،ازحیث زمانی، فضل تقدّم دارد. ضمیمه های دیگر روزنامه اطلاعات در دهه هشتاد و نود، همگی بعد از ضمیمه ادب و هنر منتشر شده است. خدا رحمت کند شادروان حسین توفیق، سردبیر نشریه طنز و نقدِ معروف به «توفیق» در سال های قبل از انقلاب را که با هم دوستی صمیمانه ای داشتیم. این توفیق را داشتم که از داوری و ارزیابی اش آگاه […]

    ضمیمه ادب و هنر روزنامه اطلاعات، یکی از دو ضمیمه چشمگیر و جذب کننده نخبگان و فرهیختگان است. اما ضمیمه ادب و هنر بر ضمیمه فرهنگی،ازحیث زمانی، فضل تقدّم دارد. ضمیمه های دیگر روزنامه اطلاعات در دهه هشتاد و نود، همگی بعد از ضمیمه ادب و هنر منتشر شده است. خدا رحمت کند شادروان حسین توفیق، سردبیر نشریه طنز و نقدِ معروف به «توفیق» در سال های قبل از انقلاب را که با هم دوستی صمیمانه ای داشتیم. این توفیق را داشتم که از داوری و ارزیابی اش آگاه […]

 • دلنوشته های آهان آهان‌دار
  محبوب صالح علا -۱۷۹
  سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
    ویروس مُهلک نیندیشیدن! محبوب من! ویروس نیندیشیدن و ندانستن، مهلک تراز دیگر ویروس هاست. محبوب من! بی رؤیایی، یک معلولیت دائمی و پراز رنج است. محبوب من! برای غمگین شدن ما کسانی باهم هماهنگ شده اند. محبوب من! چرا ما دنبال چیزهایی هستیم که نمی توانیم به دست بیاوریم؟ چرا در پی چیزهایی هستیم که پیدا نمی کنیم؟ محبوب من! حتی از دیروز،یک قرن گذشته است. درهیچ زمان، زندگی کوچکتر از این نبوده است. عمرما درانتظار اتفاقی که نمی افتد، می گذرد. محبوب من! هرکه خسته می شود، روی […]

    ویروس مُهلک نیندیشیدن! محبوب من! ویروس نیندیشیدن و ندانستن، مهلک تراز دیگر ویروس هاست. محبوب من! بی رؤیایی، یک معلولیت دائمی و پراز رنج است. محبوب من! برای غمگین شدن ما کسانی باهم هماهنگ شده اند. محبوب من! چرا ما دنبال چیزهایی هستیم که نمی توانیم به دست بیاوریم؟ چرا در پی چیزهایی هستیم که پیدا نمی کنیم؟ محبوب من! حتی از دیروز،یک قرن گذشته است. درهیچ زمان، زندگی کوچکتر از این نبوده است. عمرما درانتظار اتفاقی که نمی افتد، می گذرد. محبوب من! هرکه خسته می شود، روی […]

 • طولانی ترین پاورقی مطبوعات کشور
  حسن فرازمند
  سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
    من ازنخستین کسانی بودم که همکاری ام را از پانزده سال پیش در چنین روزهایی با ویژه نامه ادب و هنر اطلاعات شروع کردم و نخستین مطلبم در مورد ترانه«شد خزان»مرحوم بدیع زاده را به جناب رفیع تحویل دادم .من آن روزها در سرویس گزارش روزنامه کار می کردم و درآن سرویس، خب البته محل پرداختن به موضوعاتی از این قبیل به شکل دنباله دار نبود و من هم دنبال فرصتی وجایی می گشتم که نتایج سال ها تحقیق و تتبع خودم را در حوزه ترانه و موسیقی، درجایی […]

    من ازنخستین کسانی بودم که همکاری ام را از پانزده سال پیش در چنین روزهایی با ویژه نامه ادب و هنر اطلاعات شروع کردم و نخستین مطلبم در مورد ترانه«شد خزان»مرحوم بدیع زاده را به جناب رفیع تحویل دادم .من آن روزها در سرویس گزارش روزنامه کار می کردم و درآن سرویس، خب البته محل پرداختن به موضوعاتی از این قبیل به شکل دنباله دار نبود و من هم دنبال فرصتی وجایی می گشتم که نتایج سال ها تحقیق و تتبع خودم را در حوزه ترانه و موسیقی، درجایی […]

 • به مناسبت انتشار ششصدمین شماره ضمیمه «ادب و هنر» روزنامه اطّلاعات
  ادبش را نه قیاس و هنرش را نه کران!*
  سیّد احمد سام
  سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
    بسا که شرح‌نویسان روزنامـه گُـل ورق ز شرم تو در جویبار می‌شویند «خواجوی کرمانی» فرزندان یک خانواده نجیب! روزنامه اطّلاعات را می‌توان به یک فرد سالخورده جا افتاده نجیب و شریف تشبیه کرد. این شخص محترم، درطول زندگی طولانی و پُربار خود، با همّتی درخور ستایش، خانواده‌اش را گسترش داد و دارای فرزندان متعدّدی شد؛مانند:اطّلاعات هفتگی،جوانان امروز،دنیای ورزش،ادبستان و… اطّلاعات علمی. فرزندان اطّلاعات، بعضی‌شان مانند«ادبستان»جوانمرگ شدند و برخی دیگر مانند«جوانان امروز»، پس از گذشت چند دهه از عمرشان، به علّت مشکلاتی که برایشان به وجود آمد، خون کافی به […]

    بسا که شرح‌نویسان روزنامـه گُـل ورق ز شرم تو در جویبار می‌شویند «خواجوی کرمانی» فرزندان یک خانواده نجیب! روزنامه اطّلاعات را می‌توان به یک فرد سالخورده جا افتاده نجیب و شریف تشبیه کرد. این شخص محترم، درطول زندگی طولانی و پُربار خود، با همّتی درخور ستایش، خانواده‌اش را گسترش داد و دارای فرزندان متعدّدی شد؛مانند:اطّلاعات هفتگی،جوانان امروز،دنیای ورزش،ادبستان و… اطّلاعات علمی. فرزندان اطّلاعات، بعضی‌شان مانند«ادبستان»جوانمرگ شدند و برخی دیگر مانند«جوانان امروز»، پس از گذشت چند دهه از عمرشان، به علّت مشکلاتی که برایشان به وجود آمد، خون کافی به […]

 • آشنایی با رمان/هفته دفاع مقدس و«پروانه ای دورن پیله» نوشته زینب فکار
  پشت حصار آرامش
  محمدرضا حیدرزاده
  سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
    زمان مثل برق می گذشت و من در حال غرق شدن بودم. آن هم در زمان حالی که همه چیز داشت؛ زندگی مستقل و اعتبار و آبرو. نگاهم به پنجره بود. به برفی که لبه پنجره مطب نشسته بود و دانه های سفیدی که برای نشستن روی زمین با هم مسابقه گذاشته بودند. برف، کاج های روبروی مطب را سفیدپوش کرده بود. مانند پرستاری بر بالین بیمار. بیمارهای مطب، روز به روز بیشتر می شدند و این از خوش اقبالی من بود. می دانستم جدا از نازگل، دکتر صفوی […]

    زمان مثل برق می گذشت و من در حال غرق شدن بودم. آن هم در زمان حالی که همه چیز داشت؛ زندگی مستقل و اعتبار و آبرو. نگاهم به پنجره بود. به برفی که لبه پنجره مطب نشسته بود و دانه های سفیدی که برای نشستن روی زمین با هم مسابقه گذاشته بودند. برف، کاج های روبروی مطب را سفیدپوش کرده بود. مانند پرستاری بر بالین بیمار. بیمارهای مطب، روز به روز بیشتر می شدند و این از خوش اقبالی من بود. می دانستم جدا از نازگل، دکتر صفوی […]

 • از تمام روشنایی ها
  حمیدرضا شکارسری -۵۴
  سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
    خوانش شعری از خدیجه بهاری نژاد خوب متن مُردد «ببار مرگ کویر تشنه باریدن توست»۱ شعر همواره تردیدآفرین است. تردید در معنا، تردید در فهم، تردید در تأویل، تردید در قضاوت … شعر اساساً فضایی مردد است؛ زیرا با کلمات برخوردی روزمره ندارد. در شعر، کلمات از معنای روزمره خود، کم و بیش فاصله می گیرند و از معانی ضمنی خود بهره می برند که حاصل برخورد استعاری و نمادین شاعر با جهان است. شعر مخاطب را از زاویه ای تازه به تماشای پدیده ها و اشیاء همیشگی فرا […]

    خوانش شعری از خدیجه بهاری نژاد خوب متن مُردد «ببار مرگ کویر تشنه باریدن توست»۱ شعر همواره تردیدآفرین است. تردید در معنا، تردید در فهم، تردید در تأویل، تردید در قضاوت … شعر اساساً فضایی مردد است؛ زیرا با کلمات برخوردی روزمره ندارد. در شعر، کلمات از معنای روزمره خود، کم و بیش فاصله می گیرند و از معانی ضمنی خود بهره می برند که حاصل برخورد استعاری و نمادین شاعر با جهان است. شعر مخاطب را از زاویه ای تازه به تماشای پدیده ها و اشیاء همیشگی فرا […]

 • شعر امروز
  سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
    به شادباش ۱۹ مهر؛ زادروزاستاد محمدرضا شفیعی کدکنی درفضل و ادب، یل تَهَمتَن نورالدّین میرفخرایی ای آبروی دیــار کَـدکَــن درفضل و ادب، یل تَهَمتَن کـو آن کلمـات تا بگـویـم تکریمِ تو را به وجه احسـن گر درهمـه قـول هـا بلیغـم در شـرح فضائـل تو الکـن دنیا وهرآنچه مال دنیـاسـت در دیــده تیـزبینــت ارزن بر کــام و مـراد تو نگــردد چرخ است و به اهل فضل دشمن زریاب اگر که رفت از دست زرّینکوب اَر اسیر مَدفَن تا چون تو یلی است در زمانـه بر ماتَم شان چه جای شیون […]

    به شادباش ۱۹ مهر؛ زادروزاستاد محمدرضا شفیعی کدکنی درفضل و ادب، یل تَهَمتَن نورالدّین میرفخرایی ای آبروی دیــار کَـدکَــن درفضل و ادب، یل تَهَمتَن کـو آن کلمـات تا بگـویـم تکریمِ تو را به وجه احسـن گر درهمـه قـول هـا بلیغـم در شـرح فضائـل تو الکـن دنیا وهرآنچه مال دنیـاسـت در دیــده تیـزبینــت ارزن بر کــام و مـراد تو نگــردد چرخ است و به اهل فضل دشمن زریاب اگر که رفت از دست زرّینکوب اَر اسیر مَدفَن تا چون تو یلی است در زمانـه بر ماتَم شان چه جای شیون […]

Page 1 of 74312345...Last »