ضميمه فرهنگی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۴سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ضميمه فرهنگی

 • سرآغاز
  حکمای ایران
  خاطرات و تاریخچه‌ای از مواجه فکری استادان‌ ‌محمدرضا حکیمی و سید جلال‌الدین آشتیانی - بخش ششم
  چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰
    آشتیانیدر این سلسله مقالات، شرحی گفته شد از دیدار و خطابه و نقدهای استاد محمدرضا حکیمی در پی انتشار مصاحبه‌ای از مرحوم آقا جلال‌الدین آشتیانی که به صراحت و تندی از آباء و بزرگان مکتب تفکیک سخن گفته و نظرات آنان را دون علم و حکمت دانسته، آنان را ناآشنا با مبانی فلسفه و مبادی عرفان خوانده بود. آن گفتگو چون به واسطة نگارنده انجام و منتشر شده بود، بنابراین در مسیر تندبادهای شکایت و نقد قرار گرفتم. اما ادامة ماجرا: پس از فراغت از بحثی طولانی دربارة تفکیک […]

    آشتیانیدر این سلسله مقالات، شرحی گفته شد از دیدار و خطابه و نقدهای استاد محمدرضا حکیمی در پی انتشار مصاحبه‌ای از مرحوم آقا جلال‌الدین آشتیانی که به صراحت و تندی از آباء و بزرگان مکتب تفکیک سخن گفته و نظرات آنان را دون علم و حکمت دانسته، آنان را ناآشنا با مبانی فلسفه و مبادی عرفان خوانده بود. آن گفتگو چون به واسطة نگارنده انجام و منتشر شده بود، بنابراین در مسیر تندبادهای شکایت و نقد قرار گرفتم. اما ادامة ماجرا: پس از فراغت از بحثی طولانی دربارة تفکیک […]

 • راز جاودانگی استاد شجریان
  چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰
    آهوان گم شدند در شب دشت آه از آن رفتگان بی برگشت هنر عشق ورزیدن بالاترین مرتبه و درجه‌ای است که اگر در وجود کسی نهادینه شود و با جان و روان آمیختگی پیدا کند، بزرگانی چون استادمحمدرضا شجریان را به جامعه و تاریخ هدیه می‌دهد. یک سال از درگذشت خسرو آواز ایران را پشت سر گذاردیم. راز سربلندی او در طول زندگی پُربارش که همواره قدر دید و بر صدر نشست، چه بود؟ او هنر را به ذات و به صورت اصیل از دوران کودکی دنبال می‌کرد. قاری […]

    آهوان گم شدند در شب دشت آه از آن رفتگان بی برگشت هنر عشق ورزیدن بالاترین مرتبه و درجه‌ای است که اگر در وجود کسی نهادینه شود و با جان و روان آمیختگی پیدا کند، بزرگانی چون استادمحمدرضا شجریان را به جامعه و تاریخ هدیه می‌دهد. یک سال از درگذشت خسرو آواز ایران را پشت سر گذاردیم. راز سربلندی او در طول زندگی پُربارش که همواره قدر دید و بر صدر نشست، چه بود؟ او هنر را به ذات و به صورت اصیل از دوران کودکی دنبال می‌کرد. قاری […]

 • یادداشت‌های دکتر ابراهیم جعفری
  پیام جهانی مولانا
  چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰
    مولانا از آن دست شاعرانی است که توانسته فراتر از عصر و جغرافیایش، اثرگذاری داشته باشد؛ تا آنجا که تعداد قابل‌توجهی از افراد در فرهنگ‌ها و ادیان مختلف او را متفکر معاصر خود می‌‌دانند. چه ویژگی هایی در حکمت مولانا وجود دارد که او را به امروز و اکنون ما پیوند می‌زند؟ چرا بعد از ۷۰۰ سال هنوز هم از مولانا حرف می‌زنیم؟ مولانا چه نسخه‌ای برای انسان امروز دارد که حتی در غرب هم اثر بخش بوده است. از زمانی که جسم او در سرزمین سرد قونیه خفت، […]

    مولانا از آن دست شاعرانی است که توانسته فراتر از عصر و جغرافیایش، اثرگذاری داشته باشد؛ تا آنجا که تعداد قابل‌توجهی از افراد در فرهنگ‌ها و ادیان مختلف او را متفکر معاصر خود می‌‌دانند. چه ویژگی هایی در حکمت مولانا وجود دارد که او را به امروز و اکنون ما پیوند می‌زند؟ چرا بعد از ۷۰۰ سال هنوز هم از مولانا حرف می‌زنیم؟ مولانا چه نسخه‌ای برای انسان امروز دارد که حتی در غرب هم اثر بخش بوده است. از زمانی که جسم او در سرزمین سرد قونیه خفت، […]

 • زندگی و مبارزات‌‌ احمدشاه مسعود ‌ ‌به مناسبت‌ بیستمین سالگرد شهادت
  نبرد با کوردلی و تعصب
  بخش سوم
  چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰
    احمدشاه مسعود در تابستان ۱۳۷۳ که شورای هرات برای بررسی راه‌های صلح از سوی محمداسماعیل خان والی هرات تشکیل شده بود، در صددِ آن شد که از شورا برای یک دولت فراگیر و مورد توافقِ همه استفاده کند؛ هرچند که عبدالعلی مزاری و گلبدین حکمتیار نسبت به تقاضای محمداسماعیل‌خان که خود به مراکز آن‌ها رفت، مبنی بر مشارکت در شورا تردید کردند و هواپیماهای جنرال دوستم دو بار شهر هرات را در زمان تدویر شورا مورد بمباران قرار داد. شورای هرات توسط محمداسماعیل‌خان والی هرات در ۲۸ سرطان ۱۳۷۳ […]

    احمدشاه مسعود در تابستان ۱۳۷۳ که شورای هرات برای بررسی راه‌های صلح از سوی محمداسماعیل خان والی هرات تشکیل شده بود، در صددِ آن شد که از شورا برای یک دولت فراگیر و مورد توافقِ همه استفاده کند؛ هرچند که عبدالعلی مزاری و گلبدین حکمتیار نسبت به تقاضای محمداسماعیل‌خان که خود به مراکز آن‌ها رفت، مبنی بر مشارکت در شورا تردید کردند و هواپیماهای جنرال دوستم دو بار شهر هرات را در زمان تدویر شورا مورد بمباران قرار داد. شورای هرات توسط محمداسماعیل‌خان والی هرات در ۲۸ سرطان ۱۳۷۳ […]

 • پژوهش درباره دو واژه کهن پارسی
  به یاد بزرگمرد ادب و لغت شادروان علی‌اکبر‌خان دهخدا/استاد محمد حسن ابریشمی - بخش دوم
  چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰
    واژة پهلوی «مژ» در خراسان قدیم و ماوراءالنهر تداول داشته و حتی در قرن هشتم نیز در برخی نواحی این سرزمین مصطلح بوده است؛ زیرا محمود بن عمر زنجی [؟زرنجی؟] سَجزی [سیستانی] در مهذب الاسماء (تألیف قرن هشتم)، نوشته است: «عدس: شر»، که قطعاً کاتبان نسخ خطی و نسخه‌بردار معاصر، واژة فارسی «مژ» در تعریف «عدس» را «شر» قرائت و کتابت کرده‌اند. بر این اساس، «مژانة خرماسوخته»، که اخوینی بخاری در هدایة المتعلمین از آن سخن گفته است باید نوعی حلوا یا شیرینی باشد که در تهیه و ترکیب […]

    واژة پهلوی «مژ» در خراسان قدیم و ماوراءالنهر تداول داشته و حتی در قرن هشتم نیز در برخی نواحی این سرزمین مصطلح بوده است؛ زیرا محمود بن عمر زنجی [؟زرنجی؟] سَجزی [سیستانی] در مهذب الاسماء (تألیف قرن هشتم)، نوشته است: «عدس: شر»، که قطعاً کاتبان نسخ خطی و نسخه‌بردار معاصر، واژة فارسی «مژ» در تعریف «عدس» را «شر» قرائت و کتابت کرده‌اند. بر این اساس، «مژانة خرماسوخته»، که اخوینی بخاری در هدایة المتعلمین از آن سخن گفته است باید نوعی حلوا یا شیرینی باشد که در تهیه و ترکیب […]

 • جامع هنرها
  دعوت به شنیدن
  بخش دهم - عماد فرح نیا
  چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰
    نقاشی، هنری سراسر جذبه است که به‌شکلی متفاوت بیننده را مسحور و متأثر می‌سازد و سینما یکی از جذاب‌ترین هنرها و آخرین بیان هنری از حیث وسعت و تنوع است که بدون تردید از نظر اهمیت به بالاترین قله‌ها دست پیدا کرده‌است. آری این‌ها بخشی کوچک از جذابیت‌های دنیای هنرهای تجسمی و تصویری است. اما حقیقت آن است که هیچ هنری به اندازه اپرا، جامع همه هنرها نیست. اپرا نمونه‌ای متفاوت و بسیار منحصر به فرد است که برای آفرینش و خلق آن به هنر ادبیات، طراحی صحنه، طراحی […]

    نقاشی، هنری سراسر جذبه است که به‌شکلی متفاوت بیننده را مسحور و متأثر می‌سازد و سینما یکی از جذاب‌ترین هنرها و آخرین بیان هنری از حیث وسعت و تنوع است که بدون تردید از نظر اهمیت به بالاترین قله‌ها دست پیدا کرده‌است. آری این‌ها بخشی کوچک از جذابیت‌های دنیای هنرهای تجسمی و تصویری است. اما حقیقت آن است که هیچ هنری به اندازه اپرا، جامع همه هنرها نیست. اپرا نمونه‌ای متفاوت و بسیار منحصر به فرد است که برای آفرینش و خلق آن به هنر ادبیات، طراحی صحنه، طراحی […]

 • سرایه
  چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰
  مرا وصلت به جانی برنیاید تو را صد جان به چشم اندر نیاید به دیداری قناعت کردم از دور که تو ماهی و مه در برنیاید بدان شرطی فروشد دل به کویت که تا جان برنیاید، برنیاید تو خود دانی که آن دل کو تو را خواست برای خشک جانی برنیاید به میدان هوا در تاختم اسب به اقبالت مگر در سر نیاید اگر روزم فرو شد در غم تو فرو شو گو قیامت برنیاید بد آمد حال خاقانی ز عشقت سپاسی دارد ار بدتر نیاید خاقانی code نسخه مناسب […]

 • امروز در تاریخ
  چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰
  ورود ژنرال آیرونساید به تهران به قصد کودتا ۲۱ مهر سال ۱۲۹۹، ژنرال آیرونساید، فرمانده تازه نظامیان تحت فرمان دولت انگلستان در ایران وارد تهران شد. با ورود ژنرال آیرنساید به ایران، بررسی برای انجام کودتا و غیره آغاز شد که بعدا توسط ژنرال رضاخان، فرمانده تیپ قزاق مستقر در قزوین انجام گرف. طبق سازش‌نامه ۱۹۰۷ سن پترز بورگ، انگلستان و روسیه ایران را میان خود تقسیم کرده بودند و به خود حق داده بودند که در منطقه نفود، نیروی نظامی داشته باشند. سوء‌استفاده عشایر از ضعف دولت ۲۱مهرماه سال […]

 • چهل سال پیش در همین روز
  تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۶۰ (برابر با ۱۴ ذیحجه ۱۴۰۱، ۱۳ اکتبر ۱۹۸۱) نقل شده است
  چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰
  رئیس جمهور در مجلس سوگند یاد کرد در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای رئیس جمهوری مراسم تحلیف بجای آورد. در این جلسه که ساعت ۳۰ر۸ صبح به ریاست حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی و با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد، ابتدا ناطق پیش از دستور آقای کاشانی نماینده قمصر و کاشان درباره تنفیذ ولایت فقیه از سوی امام و از اعتماد امام نسبت به مجلس و نیز در قسمتی راجع به سخنان بازرگان و عکس‌العمل نمایندگان سخنانی ایراد کرد. سپس آقای هاشمی رفسنجانی درباره […]

 • سرآغاز
  حکمای معاصر
  خاطرات و تاریخچه‌ای از مواجهه فکری استادان‌ ‌محمدرضا حکیمی و سید جلال‌الدین آشتیانی/سید مسعود رضوی - بخش پنجم
  چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰
    مرحوم حکیمی همچنان متکلم وحده بود و با صدای رسا، خطابه و بلکه کیفرخواست خود را علیه منتقدان تفکیک، مرحوم آشتیانی، روزنامه و سرانجام بندة سراپا تقصیر و بلاتکلیف ادامه می‌داد. انصافاً در متن محبوب و مقبول، و چارچوب‌های مفروض ایشان، نکات زیبا و جالبی مطرح می‌شد. در ادامة افاضات ایشان، مباحث زیادی مطرح شد که حدود ۴۲ صفحه سررسید در قطع وزیری در اختیار نگارنده است. اما البته نکات و مسائل شخصی و حکایات و حواشی و خاطراتی هست که فارغ از بحث اصلی و برخی بسیار شخصی […]

    مرحوم حکیمی همچنان متکلم وحده بود و با صدای رسا، خطابه و بلکه کیفرخواست خود را علیه منتقدان تفکیک، مرحوم آشتیانی، روزنامه و سرانجام بندة سراپا تقصیر و بلاتکلیف ادامه می‌داد. انصافاً در متن محبوب و مقبول، و چارچوب‌های مفروض ایشان، نکات زیبا و جالبی مطرح می‌شد. در ادامة افاضات ایشان، مباحث زیادی مطرح شد که حدود ۴۲ صفحه سررسید در قطع وزیری در اختیار نگارنده است. اما البته نکات و مسائل شخصی و حکایات و حواشی و خاطراتی هست که فارغ از بحث اصلی و برخی بسیار شخصی […]

Page 1 of 51112345...Last »