ضميمه فرهنگی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۴سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ضميمه فرهنگی

 • ای پر از فیض وجود تو جهان
  چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰
    اشاره: متن زیر، مناجات به درگاه حق است و نجوایی از درون، چنان‌که سوز و اشتیاق بنده را نسبت به معبود همچون شعله‌ای سرکش نمایان می‌سازد و نیاز انسان به خالق و ربّ را بیش از پیش نشان می‌دهد. بندگان، رهسپاران راه حقند و حق، نگاهبان و پرورش‌دهنده و پاداش‌دهندة آنان است. بخش مهمی از ادبیات دینی و معنوی ما به نظم و نثر، ادب نیایشی است. عرفان اسلامی و تصوف در طول تاریخ پر از نیایش‌ها و ادعیة جاندار و روح‌فزا بوده است؛ و ای بسا که باز […]

    اشاره: متن زیر، مناجات به درگاه حق است و نجوایی از درون، چنان‌که سوز و اشتیاق بنده را نسبت به معبود همچون شعله‌ای سرکش نمایان می‌سازد و نیاز انسان به خالق و ربّ را بیش از پیش نشان می‌دهد. بندگان، رهسپاران راه حقند و حق، نگاهبان و پرورش‌دهنده و پاداش‌دهندة آنان است. بخش مهمی از ادبیات دینی و معنوی ما به نظم و نثر، ادب نیایشی است. عرفان اسلامی و تصوف در طول تاریخ پر از نیایش‌ها و ادعیة جاندار و روح‌فزا بوده است؛ و ای بسا که باز […]

 • محقق خستگی‌ناپذیر سرزمین ما
  چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰
    محمدحسن ابریشمی سال ۱۳۱۸ در تربت حیدریه متولد شد. در ۵ سالگی به مکتب آتو (مرحومه بی‌بی‌طاووس علوی طباطبایی) رفته و با خواندن قرآن و صد کلمه آشنا می‌شود. سال ۱۳۳۴ به همراه یکی از دوستان همکلاسی خود با اجازه رئیس دبیرستان قطب و رئیس فرهنگ در یکی از اتاق‌های دبیرستان کتابخانه‌ای دایر می‌کند. در رشته پزشکی دانشگاه ملی ثبت‌نام کرده و در پایان ترم اول به دلیل هزینه شهریه به ناچار ترک تحصیل می‌کند. در سال ۱۳۴۱ با موفقیت در آزمون به استخدام بانک کشاورزی درمی‌آید. اولین مقالات […]

    محمدحسن ابریشمی سال ۱۳۱۸ در تربت حیدریه متولد شد. در ۵ سالگی به مکتب آتو (مرحومه بی‌بی‌طاووس علوی طباطبایی) رفته و با خواندن قرآن و صد کلمه آشنا می‌شود. سال ۱۳۳۴ به همراه یکی از دوستان همکلاسی خود با اجازه رئیس دبیرستان قطب و رئیس فرهنگ در یکی از اتاق‌های دبیرستان کتابخانه‌ای دایر می‌کند. در رشته پزشکی دانشگاه ملی ثبت‌نام کرده و در پایان ترم اول به دلیل هزینه شهریه به ناچار ترک تحصیل می‌کند. در سال ۱۳۴۱ با موفقیت در آزمون به استخدام بانک کشاورزی درمی‌آید. اولین مقالات […]

 • سوءظن
  فرزانه‌اى از خراسان/استاد اکبر ثبوت - بخش هشتم
  چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰
    یک بحث فقهی و اخلاقی‌ر تحریم سوءظن به دیگران و عیبجویی از آنان‌ و تجسّس برای آگاهی از گناهان پنهانی: اولین ماه‌های پس از انقلاب و ایام رمضان بود. آقایی به محضر استاد شهابی آمد و شکایت کرد که من هفده سال است در فلان ادارة دولتی کار می‌کنم. چند روز پیش دو نفر آمده‌اند و من و چند نفر دیگر را به اتّهام بی‌پایة عدم التزام به شرع، از اداره اخراج، و همة حق و حقوق و خدمات و سوابقم را پامال کرده‌اند، بهانة آنها هم در مورد […]

    یک بحث فقهی و اخلاقی‌ر تحریم سوءظن به دیگران و عیبجویی از آنان‌ و تجسّس برای آگاهی از گناهان پنهانی: اولین ماه‌های پس از انقلاب و ایام رمضان بود. آقایی به محضر استاد شهابی آمد و شکایت کرد که من هفده سال است در فلان ادارة دولتی کار می‌کنم. چند روز پیش دو نفر آمده‌اند و من و چند نفر دیگر را به اتّهام بی‌پایة عدم التزام به شرع، از اداره اخراج، و همة حق و حقوق و خدمات و سوابقم را پامال کرده‌اند، بهانة آنها هم در مورد […]

 • کتابکده
  چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰
    مفهوم تاریخ ر واژه‌ها و روش‌ها این کتاب اثر عبدالله عُروی، نویسنده و نظریه پرداز برجسته عرب است که قبلا با کتاب مهم «اسلام و مدرنیته» معرفی شده‌است. «عبدالله العروی»، استاد تاریخ دانشگاه رباط مراکش، در این کتاب دیدگاه‌های «ابن خلدون» و «ماکیاول» را درباره منشأ اقتدار، نقش دولت و کارکرد قدرت بررسی می‌کند و درباره ماهیت قدرت در یک جامعه خداسالار مباحثی را مطرح می‌سازد. وی معتقد است «آزادی» مفهومی نیست که یک بار برای همیشه تعریف شده باشد، بلکه «وضعیتی» است که با آهنگ تغییرات اقتصادی اجتماعی […]

    مفهوم تاریخ ر واژه‌ها و روش‌ها این کتاب اثر عبدالله عُروی، نویسنده و نظریه پرداز برجسته عرب است که قبلا با کتاب مهم «اسلام و مدرنیته» معرفی شده‌است. «عبدالله العروی»، استاد تاریخ دانشگاه رباط مراکش، در این کتاب دیدگاه‌های «ابن خلدون» و «ماکیاول» را درباره منشأ اقتدار، نقش دولت و کارکرد قدرت بررسی می‌کند و درباره ماهیت قدرت در یک جامعه خداسالار مباحثی را مطرح می‌سازد. وی معتقد است «آزادی» مفهومی نیست که یک بار برای همیشه تعریف شده باشد، بلکه «وضعیتی» است که با آهنگ تغییرات اقتصادی اجتماعی […]

 • کوشش و دانایی
  گفتگویی با دکتر عباس حری، استاد زبان و محقق برجسته - بخش اول
  چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰
    این گفتگو با دکتر عباس حری، بنیانگذار مؤسسه ملی زبان در سال ۱۳۹۶ انجام گرفته و پرسش‌هایی درباره نظر ایشان در مورد ترجمه مطرح شده است. در کنار این مطالب زندگی و برخی خاطرات آقای دکتر حرّی هم از زبان خودشان به شیرینی و زیبایی بیان شده است. دکتر عباس حرّی، آموزگار زبان انگلیسی و استاد بسیاری از مترجمان و معلمان و محققان ایران بوده‌است. قصد داشتیم مطالبی به قلم دیگر محققان و برخی شاگردان دکتر عباس حرّی در اینجا بیاوریم، اما آنچه از زبان خود او بیان شده […]

    این گفتگو با دکتر عباس حری، بنیانگذار مؤسسه ملی زبان در سال ۱۳۹۶ انجام گرفته و پرسش‌هایی درباره نظر ایشان در مورد ترجمه مطرح شده است. در کنار این مطالب زندگی و برخی خاطرات آقای دکتر حرّی هم از زبان خودشان به شیرینی و زیبایی بیان شده است. دکتر عباس حرّی، آموزگار زبان انگلیسی و استاد بسیاری از مترجمان و معلمان و محققان ایران بوده‌است. قصد داشتیم مطالبی به قلم دیگر محققان و برخی شاگردان دکتر عباس حرّی در اینجا بیاوریم، اما آنچه از زبان خود او بیان شده […]

 • عرفان سعدى
  بخش هفتم - حمید یزدان‌پرست
  چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰
    غربت انسان ۷ـ موضوع دیگری که عرفا روی آن خیلی تکیه دارند، «غربت انسان» است که انسان در این جهان موجودی غریب و تنهاست، موجودی که با همه اشیای دیگر احساس عدم تجانس می‌کند. سعدی می‌گوید: بیا که در غم عشقت، مشوشم بی تور بیا ببین که در این غم، چه ناخوشم بی تور شب از فراق تو می‌نالم ای پری‌رخسارر چو روز گردد، گویی در آتشم بی تور دمی تو شربت وصلم نداده‌ای جانار همیشه زهر فراقت همی چشَم بی تور ز جور عشق تو سعدی مدام می‌گوید:ر […]

    غربت انسان ۷ـ موضوع دیگری که عرفا روی آن خیلی تکیه دارند، «غربت انسان» است که انسان در این جهان موجودی غریب و تنهاست، موجودی که با همه اشیای دیگر احساس عدم تجانس می‌کند. سعدی می‌گوید: بیا که در غم عشقت، مشوشم بی تور بیا ببین که در این غم، چه ناخوشم بی تور شب از فراق تو می‌نالم ای پری‌رخسارر چو روز گردد، گویی در آتشم بی تور دمی تو شربت وصلم نداده‌ای جانار همیشه زهر فراقت همی چشَم بی تور ز جور عشق تو سعدی مدام می‌گوید:ر […]

 • میبدی شناسان نامی
  حسین مسرّت
  چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰
    گنجینه شایگان ادب و عرفان و حکمت پارسی آکنده از دُرهای گران‌مایه‌ای است که درگذر ایّام از دید جویندگان مشتاق آن پنهان مانده است. گه گاهی پارسی‌زبانان این توفیق را می‌یابند که از تلألوی این گوهرها چشم‌هایشان خیره و منوّر گردد. به سال ۱۳۲۸ش، نخستین گام‌های شناسایی تفسیر گران‌سنگ و عرفانی قرآن میبدی به نام کشف‌الاسرار و عدّه الابرار، اثر عارف وارسته، ابوالفضل رشیدالدّین میبدى به‌وسیله استادان محمّد محیط طباطبایی و دکتر محمد معین برداشته شد و آنگاه به سال ۱۳۳۱ ش بود که با چاپ نخستین جلد این […]

    گنجینه شایگان ادب و عرفان و حکمت پارسی آکنده از دُرهای گران‌مایه‌ای است که درگذر ایّام از دید جویندگان مشتاق آن پنهان مانده است. گه گاهی پارسی‌زبانان این توفیق را می‌یابند که از تلألوی این گوهرها چشم‌هایشان خیره و منوّر گردد. به سال ۱۳۲۸ش، نخستین گام‌های شناسایی تفسیر گران‌سنگ و عرفانی قرآن میبدی به نام کشف‌الاسرار و عدّه الابرار، اثر عارف وارسته، ابوالفضل رشیدالدّین میبدى به‌وسیله استادان محمّد محیط طباطبایی و دکتر محمد معین برداشته شد و آنگاه به سال ۱۳۳۱ ش بود که با چاپ نخستین جلد این […]

 • سرایه
  چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰
  یارب، تو بدین قوت سهلی که مراست وین کوتهی مدت مهلی که مراست حسن عمل از من چه توقع داری؟ با عیب قدیم و ظلم و جهلی که مراست اوحدی مراغه‌ای code نسخه مناسب چاپ

 • پند بزرگان
  چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰
  هرگز به موفقیت واقعی نخواهید رسید مگر این که کاری که انجام می دهید را دوست داشته باشید. دیل کارنگی سعی کنید فقط به دنبال موفقیت نباشید، بلکه ارزش ها را دنبال کنید. آلبرت انیشتین code نسخه مناسب چاپ

 • چهل سال پیش در همین روز
  تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز سه‌شنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۶۰ (برابر با ۳۰ ربیع‌الاول ۱۴۰۲، ۲۶ ژانویه ۱۹۸۲) نقل شده است
  چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰
  اگر دولت‌های منطقه با اتکا به قدرت‌های خارجی علیه ما تحرک کنند بدانند که ما خیلی راحت با آتش بازی می‌کنیم حجت‌الاسلام الهی مسئول دایره سیاسی ـ ایدئولوژیک نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر دیروز به همراه گروهی از فرماندهان و مسئولان سیاسی ـ ایدئولوژیک نیروی دریائی با آقای سیدعلی خامنه‌ای رئیس‌جمهوری دیدار کردند. در این دیدار ابتدا حجت‌الاسلام الهی گزارشی از تصمیمات اتخاذ شده در سمینار اخیر نیروی دریایی را به اطلاع رئیس‌جمهوری رساند. آنگاه جانشین فرمانده نیروی دریایی درباره اهمیت حرکت نیروی دریایی به سوی […]

Page 1 of 52612345...Last »