ضميمه فرهنگی | Page 533
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۴سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ضميمه فرهنگی

 • فرهنگ نویس
  چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۲
    دکتر حسن انوری در سال ۱۳۱۲ در شهر تکاب “آذربایجان غربی ” به دنیا آمد . دوره ابتدایی را در شهر تکاب گذراند ، درس های دوره دبیرستان را پیش خود خواند و در سال ۱۳۳۷ وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز شد . بین سالهای ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۶ دوره فوق لیسانس وطی سالهای ۱۳۴۶تا ۱۳۵۱ دوره دکتری دانشگاه تهران را در رشته ادبیات فارسی گذراند و با نوشتن رساله دکترای خود تحت عنوان “اصطلاحات دیوانی دوره غزنوی وسلجوقی ” نامش بر سر زبانهاافتاد . سالها در سلک آموزگاری، دبیری […]

    دکتر حسن انوری در سال ۱۳۱۲ در شهر تکاب “آذربایجان غربی ” به دنیا آمد . دوره ابتدایی را در شهر تکاب گذراند ، درس های دوره دبیرستان را پیش خود خواند و در سال ۱۳۳۷ وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز شد . بین سالهای ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۶ دوره فوق لیسانس وطی سالهای ۱۳۴۶تا ۱۳۵۱ دوره دکتری دانشگاه تهران را در رشته ادبیات فارسی گذراند و با نوشتن رساله دکترای خود تحت عنوان “اصطلاحات دیوانی دوره غزنوی وسلجوقی ” نامش بر سر زبانهاافتاد . سالها در سلک آموزگاری، دبیری […]

 • روایت فروزانفر
  چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۲
    «و چون اجرت دادندی، موقوف داشته تعلل کردی و گفتی تا جمع شود که مرا قرض است تا ادا کنم و ناگاه بیرون شو کرده، غیبت نمودی» و چهارده ماه تمام در شهر حلب در حجرة مدرسه به ریاضت مشغول بود: «و پیوسته نمد سیاه پوشیدی و پیران طریقت او را کامل تبریزی خواندندی.» وقتی شمس‌الدین در اثناء مسافرت به بغداد رسید و شیخ اوحدالدین کرمانی را ـ که شیخ یکی از خانقاه‌های بغداد و به مقتضای المجازقنطرةالحقیقة عشق زیباچهرگان و ماه‌رویان را اصل مسلک خود قرار داده بود […]

    «و چون اجرت دادندی، موقوف داشته تعلل کردی و گفتی تا جمع شود که مرا قرض است تا ادا کنم و ناگاه بیرون شو کرده، غیبت نمودی» و چهارده ماه تمام در شهر حلب در حجرة مدرسه به ریاضت مشغول بود: «و پیوسته نمد سیاه پوشیدی و پیران طریقت او را کامل تبریزی خواندندی.» وقتی شمس‌الدین در اثناء مسافرت به بغداد رسید و شیخ اوحدالدین کرمانی را ـ که شیخ یکی از خانقاه‌های بغداد و به مقتضای المجازقنطرةالحقیقة عشق زیباچهرگان و ماه‌رویان را اصل مسلک خود قرار داده بود […]

 • نوشت/نگاهی به زندگی م یکل آنژ
  همواره تنها
  حمید سعادت
  چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۲
    هیچ موجودی کمتر از او برای شادی و بیشتر از او برای تحمّل رنج و محنت ساخته نشده بود. در جهان پهناور هستی، او جز رنج چیزی نمی‌دید و جز رنج چیزی احساس نمی‌کرد. تمام بدبینی جهان را می‌توان در این فریاد یأس‌بار نهفته دید:هزار شادی به یک غم نمی‌ارزد.کُندیوی می‌گوید: «شور آرامش ناپذیرش او را تقریباً به کلی از مصاحبت با مردم برکنار می‌داشت.» میکل‌آنژ همواره در تنهایی می‌زیست. از مردم نفرت داشت: مردم نیز از او بیزار بودند. دوست می‌داشت، لیکن دوستش نمی‌داشتند. به دیدة ستایش و […]

    هیچ موجودی کمتر از او برای شادی و بیشتر از او برای تحمّل رنج و محنت ساخته نشده بود. در جهان پهناور هستی، او جز رنج چیزی نمی‌دید و جز رنج چیزی احساس نمی‌کرد. تمام بدبینی جهان را می‌توان در این فریاد یأس‌بار نهفته دید:هزار شادی به یک غم نمی‌ارزد.کُندیوی می‌گوید: «شور آرامش ناپذیرش او را تقریباً به کلی از مصاحبت با مردم برکنار می‌داشت.» میکل‌آنژ همواره در تنهایی می‌زیست. از مردم نفرت داشت: مردم نیز از او بیزار بودند. دوست می‌داشت، لیکن دوستش نمی‌داشتند. به دیدة ستایش و […]

 • تاریخ/خاطرات ابتهاج
  طریقه سوم
  علیرضا مولایی
  چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۲
    ُبه تقی زاده نوشتم : …از این ببعد در مجلس شورای مالی به این قبیل اظهارات که بزیان کشور منتهی می‌شود مبادرت نفرمائید و بسیار جای تعجب است که نامه‌ای با این نیت مستقیماً بعنوان آنجناب نگاشته شده مجادله‌آمیز و مبنی بر احتجاج تلقی گردد.در قسمت اول نامه مورخ ۲۴ فروردین ۱۳۲۸ تعریف و تمجیدی از اعمال دوره تصدی وزارت دارایی خودتان فرموده و بذکر این مطلب پرداخته‌اید که در آنزمان «… بودجه مملکت معتدل بود (قریب چهل میلیون تومان) و بیشتر آن صرف کار می‌شده نه برای حقوق […]

    ُبه تقی زاده نوشتم : …از این ببعد در مجلس شورای مالی به این قبیل اظهارات که بزیان کشور منتهی می‌شود مبادرت نفرمائید و بسیار جای تعجب است که نامه‌ای با این نیت مستقیماً بعنوان آنجناب نگاشته شده مجادله‌آمیز و مبنی بر احتجاج تلقی گردد.در قسمت اول نامه مورخ ۲۴ فروردین ۱۳۲۸ تعریف و تمجیدی از اعمال دوره تصدی وزارت دارایی خودتان فرموده و بذکر این مطلب پرداخته‌اید که در آنزمان «… بودجه مملکت معتدل بود (قریب چهل میلیون تومان) و بیشتر آن صرف کار می‌شده نه برای حقوق […]

 • روایت/خاطرات استاد ادیب برومند/۳
  آن روزها
  زهیر‌رضوی
  چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۲
    مرتضی قلی‌خان مردی بی‌آزار و متواضع و مهربان و از این بابت شخصی کم‌نظیر بود. پدرم ۵ فرزند داشت که هر پنج تای آنان پسر بودند و از داشتن دختر بی‌بهره بود. ۱ـ علیرضا. ۲ـ علیقلی. ۳ـ مهدیقلی. ۴ـ عبدالعلی. ۵ ـ ابوالفتح. عمویم چهار پسر و دو دختر داشت. ۱ـ عصمت خانم. ۲ـ ناصرقلی. ۳ـ حسینقلی. ۴ـ حیدرقلی. ۵ ـ لطف‌الله. ۶ـ طلعت‌خانم. محمدحسن‌خان پدربزرگم دو دختر به نام «خاورسلطان» و «جواهرسلطان» و دو پسر به نام مصطفی‌قلی‌خان و مرتضی قلی‌خان داشت که پدرم فرزند ارشد بود. در […]

    مرتضی قلی‌خان مردی بی‌آزار و متواضع و مهربان و از این بابت شخصی کم‌نظیر بود. پدرم ۵ فرزند داشت که هر پنج تای آنان پسر بودند و از داشتن دختر بی‌بهره بود. ۱ـ علیرضا. ۲ـ علیقلی. ۳ـ مهدیقلی. ۴ـ عبدالعلی. ۵ ـ ابوالفتح. عمویم چهار پسر و دو دختر داشت. ۱ـ عصمت خانم. ۲ـ ناصرقلی. ۳ـ حسینقلی. ۴ـ حیدرقلی. ۵ ـ لطف‌الله. ۶ـ طلعت‌خانم. محمدحسن‌خان پدربزرگم دو دختر به نام «خاورسلطان» و «جواهرسلطان» و دو پسر به نام مصطفی‌قلی‌خان و مرتضی قلی‌خان داشت که پدرم فرزند ارشد بود. در […]

 • روزگار/خاطرات دکتر حدیدی – ۸
  جیب مبارک
  جواد‌میری
  چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۲
    جناب سرپرست که به گفتة دانشجویان بر اثر خوردن گوشت آلودة خوک به بیماری کبدی مبتلا شده بود، خلق و خویی متغیر داشت. گاه خوش برخورد و خنده‌رو بود و گاه بداخم و ترشرو. آن‌روز هم از روزهای بدخلقی او بود. هنگامی که وارد دفتر شدم، وی پشت میز کارش ایستاده و مشغول مکالمة تلفنی بود. مؤدبانه سلام کردم و در گوشه‌ای نشستم. دانشجوی دیگری نیز در آن‌جا نشسته بود که مدتی پیش رسالة دکتری خود را تمام کرده بود و می‌خواست به ایران برگردد، ولی چون برابر آئین‌نامه‌های […]

    جناب سرپرست که به گفتة دانشجویان بر اثر خوردن گوشت آلودة خوک به بیماری کبدی مبتلا شده بود، خلق و خویی متغیر داشت. گاه خوش برخورد و خنده‌رو بود و گاه بداخم و ترشرو. آن‌روز هم از روزهای بدخلقی او بود. هنگامی که وارد دفتر شدم، وی پشت میز کارش ایستاده و مشغول مکالمة تلفنی بود. مؤدبانه سلام کردم و در گوشه‌ای نشستم. دانشجوی دیگری نیز در آن‌جا نشسته بود که مدتی پیش رسالة دکتری خود را تمام کرده بود و می‌خواست به ایران برگردد، ولی چون برابر آئین‌نامه‌های […]

 • «رسولان رنگ»
  سرخ موی هلنذی
  چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۲
    عمو ونس، ثروت بسیاری داشت و سالهای عمر خویش را به خرید و فروش تابلوهای نقاشی و کارهای هنری گذرانده و بنیانگذار و صاحب مؤسسه گوپیل بود. او، ونسان را در یکی از شعبه‌های مؤسسه بزرگ خود در شهر لاهه به کار گماشت. ونسان وظایف کاری خود را مسئولانه انجام می‌داد، و رضایت عمو را جلب و خانواده را باخبر موفقیت‌هایش خشنود می‌کرد. پس از سه سال اقامت در لاهه، تئو که حالا پانزده ساله شده بود برای دیداری چند روزه به برادر پیوست، و پس از این دیدار […]

    عمو ونس، ثروت بسیاری داشت و سالهای عمر خویش را به خرید و فروش تابلوهای نقاشی و کارهای هنری گذرانده و بنیانگذار و صاحب مؤسسه گوپیل بود. او، ونسان را در یکی از شعبه‌های مؤسسه بزرگ خود در شهر لاهه به کار گماشت. ونسان وظایف کاری خود را مسئولانه انجام می‌داد، و رضایت عمو را جلب و خانواده را باخبر موفقیت‌هایش خشنود می‌کرد. پس از سه سال اقامت در لاهه، تئو که حالا پانزده ساله شده بود برای دیداری چند روزه به برادر پیوست، و پس از این دیدار […]

 • نگارگری/ارزشهای جاودان شاهنامه بایسنغری
  ذهن شهودی
  مهدی حسینی
  چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۲
  موضوع سخن معرفی شاهنامه بایسنغری و بررسی ارزش‌های تصویری یکی از منحصر به فردترین دیوان‌های تصویری شعر فارسی است. ولی قبل از پرداختن به تک تک نگاره‌ها ضروری است تا به برخی از ویژگی‌های نگارگری سنتی ایران در تقابل با فرهنگ تصویری غرب برشمرده و به آن اشاره شود: از مهمترین ویژگی هنر نگارگری ایران و اصولاً هنر مشرق زمین وجة شهودی و ذهنی بودن آن است. هنرمند ایرانی از تمام عطایای طبیعی نظیر انسان، گیاه، خاک و صخره بهره می‌گیرد ولی هرگز به بازسازی عینی و جلوه‌های صوری آن […]

 • آیینه/دکتر ملک‌زاده؛ تأملات تاریخی یک مبارز زاده/۳
  انقلاب مشروطه
  دکتر‌کاظم حسینیان
  چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۲
    می یابد، انقلاب هم ظاهرش بسیار موحش است و جز آهن، آتش، فغان، یغما، خونریزی و خرابی به‌نظر نمی‌رسد ولی در باطنش نجات یک ملت و رستگاری قومی نهفته است. در پایان سی سال تهیة زمینه و خودآرایی و یک سال مقاومت و استقامت اینک دو دسته یکی به طرفداری از عدالت و دفع ظلم و دیگری برای حفظ مالک الرقابی و استبداد در مقابل هم صف کشیده بودند و چون دیگر راه سازش سپری شده بود، منتظر بودند که تیر اول را کدام ظرف خواهد انداخت و حمله […]

    می یابد، انقلاب هم ظاهرش بسیار موحش است و جز آهن، آتش، فغان، یغما، خونریزی و خرابی به‌نظر نمی‌رسد ولی در باطنش نجات یک ملت و رستگاری قومی نهفته است. در پایان سی سال تهیة زمینه و خودآرایی و یک سال مقاومت و استقامت اینک دو دسته یکی به طرفداری از عدالت و دفع ظلم و دیگری برای حفظ مالک الرقابی و استبداد در مقابل هم صف کشیده بودند و چون دیگر راه سازش سپری شده بود، منتظر بودند که تیر اول را کدام ظرف خواهد انداخت و حمله […]

 • گذشته-۱۱/دیپلماسی به روش ایرانی
  قیافه حیرت‌زده
  مینوصمیمی
  چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۲
  برگزاری مراسم جشن فارغ‌التحصیلی دانشگاه منتفی بود. گرچه سال قبل نیز (۱۹۷۴) چون شاه به دلایل امنیتی در جشن فارغ‌التحصیلی دانشگاه تهران حضور نیافت، فرح به جایش در مراسم شرکت کرده بود. در آن مراسم ـ که من هم جزء مدعوین حضور داشتم ـ رئیس دانشگاه تهران در نطق خود خطاب به ملکه، ضمن تشریح دستاوردها و اهداف دانشگاه، مراتب سپاسگزاری خود را از «الطاف شاهنشاه آریامهر» به خاطر اعطای کمک‌های مالی به دانشجویان اعلام داشت. ولی چنانکه گویی همة امور دانشگاه تهران به صورت آرام و صلح‌آمیز جریان دارد، […]

Page 533 of 550« First...531532533534535...Last »