نظرهاوانديشه ها
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۴سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

نظرهاوانديشه ها

 • روسیه و راست‌گرایی دینی
  دکتر محمد مسجدجامعی - بخش سوم
  چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰
    پیامد راست‌گرایی افراطی در روسیه ۱۰ـ از نظر خارجی، راست‌گرایی افراطی روسیه به‌ معنای «به سیم آخر زدن» خواهد بود، امری که تقریبا محال می‌نماید. نه اوضاع داخلی و نه موقعیت خارجی روسیه، هیچ‌کدام هرگز چنین اجازه‌ای به او نمی‌دهد. زیرساخت‌های مربوط به معیشت مردم در این کشور به ‌اندازه کافی و مثلا مانند چین قوی و کامل نیست. افزون بر اینکه غربی‌ها عرصه را به‌شدت بر او تنگ کرده و او را عمیقا به خود وابسته کرده‌اند و آزادی عمل را از او گرفته‌اند. بخش مهمی از این […]

    پیامد راست‌گرایی افراطی در روسیه ۱۰ـ از نظر خارجی، راست‌گرایی افراطی روسیه به‌ معنای «به سیم آخر زدن» خواهد بود، امری که تقریبا محال می‌نماید. نه اوضاع داخلی و نه موقعیت خارجی روسیه، هیچ‌کدام هرگز چنین اجازه‌ای به او نمی‌دهد. زیرساخت‌های مربوط به معیشت مردم در این کشور به ‌اندازه کافی و مثلا مانند چین قوی و کامل نیست. افزون بر اینکه غربی‌ها عرصه را به‌شدت بر او تنگ کرده و او را عمیقا به خود وابسته کرده‌اند و آزادی عمل را از او گرفته‌اند. بخش مهمی از این […]

 • زندگی: جدال امید با محیط
  دکتر محمد بقایی ماکان - بخش اول
  چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰
    درباره زندگی تعاریف مختلفی شده و هر کس آن را از منظری نگریسته که مبتنی بر دیدگاه‌های خاص اوست. بنابراین می‌شود گفت زندگی به عدد آدمیان روی زمین تعریف‌های متفاوت دارد؛ ولی همگان بر این نظر متفق‌اند که عناصر اصلی زندگی عبارتند از: امید، عشق، شادی و تلاش که اساس و حقیقت آن را شکل می‌دهند. نوشتار حاضر تجزیه و تحلیلی است از این عناصر زندگی‌ساز و تأثیرشان در فرد و جامعه. هر یک از این عناصر که هیچ یک را نمی‌توان بر دیگری ترجیح داد، همانند عضوی هستند […]

    درباره زندگی تعاریف مختلفی شده و هر کس آن را از منظری نگریسته که مبتنی بر دیدگاه‌های خاص اوست. بنابراین می‌شود گفت زندگی به عدد آدمیان روی زمین تعریف‌های متفاوت دارد؛ ولی همگان بر این نظر متفق‌اند که عناصر اصلی زندگی عبارتند از: امید، عشق، شادی و تلاش که اساس و حقیقت آن را شکل می‌دهند. نوشتار حاضر تجزیه و تحلیلی است از این عناصر زندگی‌ساز و تأثیرشان در فرد و جامعه. هر یک از این عناصر که هیچ یک را نمی‌توان بر دیگری ترجیح داد، همانند عضوی هستند […]

 • روسیه امروز ؛ راست‌گرایی سیاسی و دینی
  دکتر محمد مسجدجامعی - بخش دوم
  سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰
    اشاره: بخش نخست این مقاله چهارشنبه هفته پیش از نظر خوانندگان گرامی گذشت و اینک ادامه سخن: ۵ ـ موضوع مهم بعدی «هویت روسی» است. روسیه جامعۀ چندان یکدستی نیست و مثلا چچن‌ها و اینگوش‌های شمال قفقاز و حتی تاتارهای تاتارستان، گرچه قرنها در روسیه زیسته‌اند و کاملا بومی این کشور پهناورند، ولی چندان خود را «روس» احساس نمی‌کنند. با این حال، از شرقی‌ترین بخشهای این کشور در نزدیکی جزایر کوریل که ژاپن مدعی مالکیت آن است، تا غربی‌ترین مناطق این سرزمین در نزدیکی مرزهای اوکراین، اکثریت با نژاد […]

    اشاره: بخش نخست این مقاله چهارشنبه هفته پیش از نظر خوانندگان گرامی گذشت و اینک ادامه سخن: ۵ ـ موضوع مهم بعدی «هویت روسی» است. روسیه جامعۀ چندان یکدستی نیست و مثلا چچن‌ها و اینگوش‌های شمال قفقاز و حتی تاتارهای تاتارستان، گرچه قرنها در روسیه زیسته‌اند و کاملا بومی این کشور پهناورند، ولی چندان خود را «روس» احساس نمی‌کنند. با این حال، از شرقی‌ترین بخشهای این کشور در نزدیکی جزایر کوریل که ژاپن مدعی مالکیت آن است، تا غربی‌ترین مناطق این سرزمین در نزدیکی مرزهای اوکراین، اکثریت با نژاد […]

 • حضرت زهرا(س) فصلى از کتاب رسالت
  امام موسی صدر - بخش دوم و پایانی
  دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰
    احکام ایمان را برای تطهیر شما از شرک، و نماز را برای آنکه از گردن فرازی پاکتان سازد، قرار داد. زکات را تا تزکیه نفس باشد و روزی را افزون کند، و روزه را برای تحکیم اخلاص در شما، و حج را برای استواری دین، و دادگری را آرامش قلوب، و فرمانبری از ما را مایه نظم امور، و پیشوایی را وسیله‌ای برای جلوگیری از تفرقه و تشتت، و جهاد را وسیله سربلندی اسلام و خواری کافران و منافقان قرار داد. شکیبایی را دستمایه‌ای برای گرفتن پاداش، و امر […]

    احکام ایمان را برای تطهیر شما از شرک، و نماز را برای آنکه از گردن فرازی پاکتان سازد، قرار داد. زکات را تا تزکیه نفس باشد و روزی را افزون کند، و روزه را برای تحکیم اخلاص در شما، و حج را برای استواری دین، و دادگری را آرامش قلوب، و فرمانبری از ما را مایه نظم امور، و پیشوایی را وسیله‌ای برای جلوگیری از تفرقه و تشتت، و جهاد را وسیله سربلندی اسلام و خواری کافران و منافقان قرار داد. شکیبایی را دستمایه‌ای برای گرفتن پاداش، و امر […]

 • حضرت زهرا(س) فصلى از کتاب رسالت
  امام موسی صدر - بخش اول
  یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
    در طول تاریخ از جنبه‌های گوناگون به زندگانی و شخصیت والای حضرت فاطمه(س) پرداخته‌اند که برخی از آنها حتی مسلمان نبوده‌اند، اما در مدار جاذبه این بزرگوار قرار گرفته‌اند. یکی از آنان استاد سلیمان کتانی است، نویسنده کتاب «فاطمه الزهرا و‌تر فی غمد». آنچه در پی می‌آید، مقدمه امام صدر است بر آن کتاب که به همت مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین علی حجتی کرمانی به پارسی ترجمه شده و در کتاب نای و نی به چاپ رسیده است. «خـداونـد از خشـم فاطمـه خشـمگین و بـه سـبب خشـنودی او خشنود می‌شود»، […]

    در طول تاریخ از جنبه‌های گوناگون به زندگانی و شخصیت والای حضرت فاطمه(س) پرداخته‌اند که برخی از آنها حتی مسلمان نبوده‌اند، اما در مدار جاذبه این بزرگوار قرار گرفته‌اند. یکی از آنان استاد سلیمان کتانی است، نویسنده کتاب «فاطمه الزهرا و‌تر فی غمد». آنچه در پی می‌آید، مقدمه امام صدر است بر آن کتاب که به همت مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین علی حجتی کرمانی به پارسی ترجمه شده و در کتاب نای و نی به چاپ رسیده است. «خـداونـد از خشـم فاطمـه خشـمگین و بـه سـبب خشـنودی او خشنود می‌شود»، […]

 • کیمیای عشق
  رضا اسماعیلی
  یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
    یک در خانه ، گل معطرت را دریاب آیینه ی مهرپرورت را دریاب گر طالب کیمیای ناب عشقی خاک کف پای مادرت را دریاب دو هر چند که تاج فقر بر سر دارم از دولت عشق ، شوکت و فر دارم مستغنی ام از تمام دنیا ، زیرا سرمایه ای از دعای مادر دارم سه در باغ دلم ، بهار باور گل کرد شب رفت و سپیده ای معطر گل کرد رودی ز بهشت در دلم جاری شد بر روی لبم ، چو نام مادر گل کرد چهار در […]

    یک در خانه ، گل معطرت را دریاب آیینه ی مهرپرورت را دریاب گر طالب کیمیای ناب عشقی خاک کف پای مادرت را دریاب دو هر چند که تاج فقر بر سر دارم از دولت عشق ، شوکت و فر دارم مستغنی ام از تمام دنیا ، زیرا سرمایه ای از دعای مادر دارم سه در باغ دلم ، بهار باور گل کرد شب رفت و سپیده ای معطر گل کرد رودی ز بهشت در دلم جاری شد بر روی لبم ، چو نام مادر گل کرد چهار در […]

 • به مناسبت میلاد حضرت فاطمه(س )
  محبوبه یکتای خدا
  آیت الله علی کاظمی اردبیلی
  یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
    دنیـا شـده چون خُلْدِ برین ، بـزمِ معطّر افکنـده نقـاب از رخ خـود غنچـة احمـر از قلبِ فلک ســر زده خورشـیدِ منوّر بر صحنه رسیدست گل اطیب و اطهــر محـبـوبة یکتـای خــدا جـانِ پیمبـر دلبـنـدِ نـبی مـیـوة شیـریـن رسـالـت ای ریشــة نسـلِ نَبَوی بهـرِ نبی اُمّ وی نورِ حقِ لَم یَزَل ای در تو خرد گُمْ مهر تـو بُوَد تا اَبد انـدر دلِ مـردم در حسرت رخسار تو مهر و مه و انجم دارم ســحر و شـام ز عشـق تـو ترنُّم توصیف کنم صبح و شب از نـورِ جمالت […]

    دنیـا شـده چون خُلْدِ برین ، بـزمِ معطّر افکنـده نقـاب از رخ خـود غنچـة احمـر از قلبِ فلک ســر زده خورشـیدِ منوّر بر صحنه رسیدست گل اطیب و اطهــر محـبـوبة یکتـای خــدا جـانِ پیمبـر دلبـنـدِ نـبی مـیـوة شیـریـن رسـالـت ای ریشــة نسـلِ نَبَوی بهـرِ نبی اُمّ وی نورِ حقِ لَم یَزَل ای در تو خرد گُمْ مهر تـو بُوَد تا اَبد انـدر دلِ مـردم در حسرت رخسار تو مهر و مه و انجم دارم ســحر و شـام ز عشـق تـو ترنُّم توصیف کنم صبح و شب از نـورِ جمالت […]

 • روسیه امروز؛ راست‌گرایی سیاسی و دینی
  دکتر محمد مسجدجامعی - بخش اول
  چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰
    روسیه هیچ‌گاه نتوانسته است خود را به بخش توسعه‌یافته‌تر تمدن غرب برساند، و به‌ علت کاستی‌های فراوانی که ریشه‌های روانی و تاریخی دارد، هم‌اکنون نیز نمی‌تواند به‌تنهایی در برابر غرب بایستد. عدم پشتیبانی مؤثر روسها از دوستان و متحدانشان در بزنگاه‌ها نیز بیشتر ناشی از همین کاستی‌هاست. حتی بخشی از قدرت شوروی نیز نه از ذات این رژیم، بلکه از مجموع شرایط دو‌قطبی دوران جنگ سرد سرچشمه می‌گرفت؛ کیفیتی که کم‌و‌بیش ادامه یافت و در دوران پوتین دوباره شدت گرفت. با این‌همه، هویت روسی هویتی نیرومند است که در […]

    روسیه هیچ‌گاه نتوانسته است خود را به بخش توسعه‌یافته‌تر تمدن غرب برساند، و به‌ علت کاستی‌های فراوانی که ریشه‌های روانی و تاریخی دارد، هم‌اکنون نیز نمی‌تواند به‌تنهایی در برابر غرب بایستد. عدم پشتیبانی مؤثر روسها از دوستان و متحدانشان در بزنگاه‌ها نیز بیشتر ناشی از همین کاستی‌هاست. حتی بخشی از قدرت شوروی نیز نه از ذات این رژیم، بلکه از مجموع شرایط دو‌قطبی دوران جنگ سرد سرچشمه می‌گرفت؛ کیفیتی که کم‌و‌بیش ادامه یافت و در دوران پوتین دوباره شدت گرفت. با این‌همه، هویت روسی هویتی نیرومند است که در […]

 • علم، مرز بی‌انتها
  دکتر رضا داوری اردکانی ـ رئیس فرهنگستان علوم - بخش دوم و پایانی
  سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰
    وقتی نخبگان «سیاستِ علم» آمریکا در همایشی گرد می‌آیند و سخن می‌گویند، سخنشان را باید شنید؛ زیرا با شنیدن سخن آنان وضع علم در آمریکا و قدرت و ضعف آن کشور را می‌توان دریافت. شرکت‌کنندگان در همایش از آنچه در هفتاد و پنج سال اخیر در علم آمریکا گذشته است، ناراضی نیستند، اما ادامه آن راه را در وضعیت کنونی کافی نمی‌دانند و برای اینکه آمریکا در رقابت با اروپا و چین مقام خود را حفظ کند، پیشنهادهایی کرده‌اند که بعضی از آنها رؤیایی است و راه عملی کردنشان […]

    وقتی نخبگان «سیاستِ علم» آمریکا در همایشی گرد می‌آیند و سخن می‌گویند، سخنشان را باید شنید؛ زیرا با شنیدن سخن آنان وضع علم در آمریکا و قدرت و ضعف آن کشور را می‌توان دریافت. شرکت‌کنندگان در همایش از آنچه در هفتاد و پنج سال اخیر در علم آمریکا گذشته است، ناراضی نیستند، اما ادامه آن راه را در وضعیت کنونی کافی نمی‌دانند و برای اینکه آمریکا در رقابت با اروپا و چین مقام خود را حفظ کند، پیشنهادهایی کرده‌اند که بعضی از آنها رؤیایی است و راه عملی کردنشان […]

 • افلاطون و زیبایی
  دکتر حسن بلخاری - بخش سیزدهم
  سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰
    سقراط به طرز بسیار هوشمندانه‌ای سیر بحث را از «محسوس» به «معقول» می‌کشاند؛ سیر از امور فانی به امور باقی، از امور گذرا به حقایق ابدی و جاودان. در باب زیبایی نیز این سیر از محسوس به معقول در «رساله ضیافت» یا مهمانی کاملا مشهود است؛ سیری که از زیبایی یک تن (که محسوس‌ترین جلوه زیبایی است)، به عاشقی همه تن‌های زیبا می‌رسد و از آن، به زیبایی روح و از آن، به زیبایی اخلاق و آداب و سنن و از آنها، به زیبایی دانش، و نیل به همه […]

    سقراط به طرز بسیار هوشمندانه‌ای سیر بحث را از «محسوس» به «معقول» می‌کشاند؛ سیر از امور فانی به امور باقی، از امور گذرا به حقایق ابدی و جاودان. در باب زیبایی نیز این سیر از محسوس به معقول در «رساله ضیافت» یا مهمانی کاملا مشهود است؛ سیری که از زیبایی یک تن (که محسوس‌ترین جلوه زیبایی است)، به عاشقی همه تن‌های زیبا می‌رسد و از آن، به زیبایی روح و از آن، به زیبایی اخلاق و آداب و سنن و از آنها، به زیبایی دانش، و نیل به همه […]

Page 1 of 42412345...Last »