نظرهاوانديشه ها | Page 2
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۴سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

نظرهاوانديشه ها

 • توسعه و توسعه‌‌نیافتگی
  دکتر رضا داوری اردکانی - بخش اول
  سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
    معنی و حقیقت توسعه ۱ـ سخن گفتن از معنی و حقیقت توسعه بیش از آنچه معمولا می‌پندارند، دشوار است. در دهه‌‌های اخیر دانشمندان علوم اجتماعی از اقتصاددانان تا مردم‌شناسان در باب آن مطالعه‌‌ها کرده‌اند، اما اختلاف آرا و نظرها در این باب چندان زیاد است که مطالعات مزبور را به دشواری می‌توان به‌کلی آزاد از ایدئولوژی دانست و حتی شاید کسی بگوید توسعه وجهی از ایدئولوژی غالب در جهان کنونی است. توسعه از ابتدای ظهور و طرحش، چشم‌‌انداز مقبول دو جناح جهان جدید یعنی سرمایه‌داری و کمونیسم بوده و […]

    معنی و حقیقت توسعه ۱ـ سخن گفتن از معنی و حقیقت توسعه بیش از آنچه معمولا می‌پندارند، دشوار است. در دهه‌‌های اخیر دانشمندان علوم اجتماعی از اقتصاددانان تا مردم‌شناسان در باب آن مطالعه‌‌ها کرده‌اند، اما اختلاف آرا و نظرها در این باب چندان زیاد است که مطالعات مزبور را به دشواری می‌توان به‌کلی آزاد از ایدئولوژی دانست و حتی شاید کسی بگوید توسعه وجهی از ایدئولوژی غالب در جهان کنونی است. توسعه از ابتدای ظهور و طرحش، چشم‌‌انداز مقبول دو جناح جهان جدید یعنی سرمایه‌داری و کمونیسم بوده و […]

 • جام گیتی‌نمای پارسی در آیینه عقل سرخ اشراقی
  دکتر حسن بلخاری ـ رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - بخش اول
  سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
    تأثیرپذیری شیخ‌اشراق از شاهنامه و ارجاع به آن در برخی آثار خویش، یکی از وقایع شگفت تاریخ حکمت، ادب و اندیشه در ایران است. گرچه ادیبان و شاعران تاریخ ایران، اول و بالذات حکیم‌اند، و ثانی و بالعرض شاعر؛ کسانی که حکمت را زبان نظم‌ داده و نظم را هویتی به تمامی حکمی بخشیده‌اند، همچون مولانا، حافظ، سعدی، نظامی، سنایی و… که جلوه‌های بارز و آشکار این معنا هستند. فردوسی نیز حکیم است و حکمت او در میراث جاودانش چنان ظهوری دارد که حکیمی بزرگ چون شیخ‌ اشراق در […]

    تأثیرپذیری شیخ‌اشراق از شاهنامه و ارجاع به آن در برخی آثار خویش، یکی از وقایع شگفت تاریخ حکمت، ادب و اندیشه در ایران است. گرچه ادیبان و شاعران تاریخ ایران، اول و بالذات حکیم‌اند، و ثانی و بالعرض شاعر؛ کسانی که حکمت را زبان نظم‌ داده و نظم را هویتی به تمامی حکمی بخشیده‌اند، همچون مولانا، حافظ، سعدی، نظامی، سنایی و… که جلوه‌های بارز و آشکار این معنا هستند. فردوسی نیز حکیم است و حکمت او در میراث جاودانش چنان ظهوری دارد که حکیمی بزرگ چون شیخ‌ اشراق در […]

 • مراحل مختلف رشد آدمی از نگاه مولانا
  پیری و خردمندی
  دکتر ایرج شهبازی - بخش سوم
  سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
    4) دوره پیری پیری برای بسیاری از افراد، آخرین مرحله عمر است و پس از آن، چیزی جز مرگ در انتظار شخص نیست. گذشته از این، پیری همراه است با ضعف و ناتوانی و بیماری و به‌تدریج قوای جسمی و ذهنی انسان کاستی می‌پذیرند. به همین سبب است که غالب افراد هیچ علاقه‌ای به پیری ندارند و بلکه از آن سخت گریزان‌اند. مولانا در داستانی زیبا و عبرت‌آموز، به‌خوبی به این موضوع اشاره کرده است که در دوران پیری، جسم آدمی به‌شدت ناتوان می‌شود و انواع دردها و رنجها […]

    4) دوره پیری پیری برای بسیاری از افراد، آخرین مرحله عمر است و پس از آن، چیزی جز مرگ در انتظار شخص نیست. گذشته از این، پیری همراه است با ضعف و ناتوانی و بیماری و به‌تدریج قوای جسمی و ذهنی انسان کاستی می‌پذیرند. به همین سبب است که غالب افراد هیچ علاقه‌ای به پیری ندارند و بلکه از آن سخت گریزان‌اند. مولانا در داستانی زیبا و عبرت‌آموز، به‌خوبی به این موضوع اشاره کرده است که در دوران پیری، جسم آدمی به‌شدت ناتوان می‌شود و انواع دردها و رنجها […]

 • جغرافیای اندیشه
  احمد راسخی لنگرودی
  سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
    شاید تاکنون این پرسش برای شما هم مطرح شده باشد که چرا در پاره‌ای موارد، من به گونه‌ای می‌اندیشیم و دیگری به گونه‌ای دیگر؟ چرا در برخی مواقع هیچ مشابهتی بین نحوه اندیشیدن من و دیگری دیده نمی‌شود؟ اصلا چرا هر چه می‌کوشم و ترفند به کار می‌برم تا در اندیشه طرف مقابل راهی باز کنم، کمتر موفق می‌شوم؟ و چرا مقوله‌ای که برای من اصل و حائز اهمیت است، برای او فاقد ارزش است؟ ممکن است این دوگانگی در نحوه اندیشیدن و استدلال، ما را برنجاند و حتی […]

    شاید تاکنون این پرسش برای شما هم مطرح شده باشد که چرا در پاره‌ای موارد، من به گونه‌ای می‌اندیشیم و دیگری به گونه‌ای دیگر؟ چرا در برخی مواقع هیچ مشابهتی بین نحوه اندیشیدن من و دیگری دیده نمی‌شود؟ اصلا چرا هر چه می‌کوشم و ترفند به کار می‌برم تا در اندیشه طرف مقابل راهی باز کنم، کمتر موفق می‌شوم؟ و چرا مقوله‌ای که برای من اصل و حائز اهمیت است، برای او فاقد ارزش است؟ ممکن است این دوگانگی در نحوه اندیشیدن و استدلال، ما را برنجاند و حتی […]

 • داستان انسان
  دکتر سیدعطاءالله مهاجرانی ( ۱ )
  سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
    دیباچه … من از یادت نمی‌کاهم محمدعلی اسلامی‌ندوشن (۱۳۰۳ـ ۱۴۰۱) در مقدمه کتاب «بازتاب‌ها» که در تاریخ یکم مهرماه سال ۱۳۸۲ نوشته‌اند، عبارتی دارند اندیشه برانگیز و جذاب و زیبا: «انسان وقتی قدری پا به سال گذاشت، دیگر «امانت‌دار یاد» می‌شود. اگر لحظه‌های سرشار زندگی را جرقّه‌های فروزانی بگیریم، «یاد» خاکستر آنهاست، و نوشتن ترفندی است به امید آنکه او را به کمند بگیرد. به‌راستی انسان بی‌ودیعه یاد چه می‌بود؟»۱ برای من، یاد سیدمحمود دعایی از جنس خاکستر نیست، همچنان برق نگاه او تابنده، صدای گرم او در گوش […]

    دیباچه … من از یادت نمی‌کاهم محمدعلی اسلامی‌ندوشن (۱۳۰۳ـ ۱۴۰۱) در مقدمه کتاب «بازتاب‌ها» که در تاریخ یکم مهرماه سال ۱۳۸۲ نوشته‌اند، عبارتی دارند اندیشه برانگیز و جذاب و زیبا: «انسان وقتی قدری پا به سال گذاشت، دیگر «امانت‌دار یاد» می‌شود. اگر لحظه‌های سرشار زندگی را جرقّه‌های فروزانی بگیریم، «یاد» خاکستر آنهاست، و نوشتن ترفندی است به امید آنکه او را به کمند بگیرد. به‌راستی انسان بی‌ودیعه یاد چه می‌بود؟»۱ برای من، یاد سیدمحمود دعایی از جنس خاکستر نیست، همچنان برق نگاه او تابنده، صدای گرم او در گوش […]

 • من و خرّمشاهی
  استاد کامران فانی
  سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
    از آشنایی و دوستی من با همشهری همدل و همزبانم بهاء‌الدین خرمشاهی، پنجاه و هفت سال می‌گذرد؛ دوستی و مهری که گذشت زمان جز بر ژرفای آن نیفزوده است. سال ۱۳۴۳ بود و من دانشجوی سال سوم دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بودم، اما شور و شیفتگی و هوش و حواسم همواره متوجه ادبیات بود. هر بار که از کنار دانشکده ادبیات می‌گذشتم، بی‌اختیار مسحور و مجذوب می‌شدم و سرانجام هم تصمیم گرفتم تغییر رشته دهم. دوباره در کنکور شرکت کردم، قبول شدم و برای ثبت‌نام به دانشکده ادبیات رفتم. […]

    از آشنایی و دوستی من با همشهری همدل و همزبانم بهاء‌الدین خرمشاهی، پنجاه و هفت سال می‌گذرد؛ دوستی و مهری که گذشت زمان جز بر ژرفای آن نیفزوده است. سال ۱۳۴۳ بود و من دانشجوی سال سوم دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بودم، اما شور و شیفتگی و هوش و حواسم همواره متوجه ادبیات بود. هر بار که از کنار دانشکده ادبیات می‌گذشتم، بی‌اختیار مسحور و مجذوب می‌شدم و سرانجام هم تصمیم گرفتم تغییر رشته دهم. دوباره در کنکور شرکت کردم، قبول شدم و برای ثبت‌نام به دانشکده ادبیات رفتم. […]

 • سنگ‌نبشته‌های قبور بخارا
  احمد راسخی لنگرودی
  سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
    ابوعبدالله محمد بن عبدالله اللّواتی الطنجی معروف به ابن بطوطه، بزرگترین و نامدارترین جهانگرد اسلام در قرن هشتم هجری، در سفرنامه خواندنی خود که در اصل «تحفه النظار» نام دارد و بیشتر با نام «رحله ابن‌بطوطه» شهره است، ماجرایی را نقل می‌کند از سنگ‌نبشته‌های قبور شهر بخارا که تأمل‌برانگیز است: «در بخارا … به زیارت قبر امام دانشمند، شیخ‌المسلمین ابوعبدالله بخاری مصنف جامع صحیح، رضی الله عنه، نایل شدم. بر قبر وی نبشته‌ای است بدین مضمون: «این قبر محمد بن اسماعیل بخاری است و کتاب فلان و فلان را […]

    ابوعبدالله محمد بن عبدالله اللّواتی الطنجی معروف به ابن بطوطه، بزرگترین و نامدارترین جهانگرد اسلام در قرن هشتم هجری، در سفرنامه خواندنی خود که در اصل «تحفه النظار» نام دارد و بیشتر با نام «رحله ابن‌بطوطه» شهره است، ماجرایی را نقل می‌کند از سنگ‌نبشته‌های قبور شهر بخارا که تأمل‌برانگیز است: «در بخارا … به زیارت قبر امام دانشمند، شیخ‌المسلمین ابوعبدالله بخاری مصنف جامع صحیح، رضی الله عنه، نایل شدم. بر قبر وی نبشته‌ای است بدین مضمون: «این قبر محمد بن اسماعیل بخاری است و کتاب فلان و فلان را […]

 • دعای روز آشنایی!
  مروری بر بخشهایی از دعای عرفه امام‌حسین(ع) بر پایه ترجمه حسین انصاریان
  سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
    دعای عرفه امام‌حسین(ع) از مهمترین دعاهای شیعه است که در «روز عرفه» خوانده می‌شود. در منابع تاریخی، درباره سال قرائت این دعا مطلبی ذکر نشده است؛ اما با توجه به برخی شواهد، این دعا نمی‌تواند مربوط به ایام قبل از واقعه کربلا باشد؛ زیرا امام‌حسین(ع) در ذیحجه سال ۶۰ق که به مکه رفت، در بین اعمال حج متوجه توطئه عوامل یزید شد که به قصد ترور ایشان آمده بودند و از این رو حج را به عمره تبدیل کرد و از مکه خارج شد و به سمت کوفه رهسپار […]

    دعای عرفه امام‌حسین(ع) از مهمترین دعاهای شیعه است که در «روز عرفه» خوانده می‌شود. در منابع تاریخی، درباره سال قرائت این دعا مطلبی ذکر نشده است؛ اما با توجه به برخی شواهد، این دعا نمی‌تواند مربوط به ایام قبل از واقعه کربلا باشد؛ زیرا امام‌حسین(ع) در ذیحجه سال ۶۰ق که به مکه رفت، در بین اعمال حج متوجه توطئه عوامل یزید شد که به قصد ترور ایشان آمده بودند و از این رو حج را به عمره تبدیل کرد و از مکه خارج شد و به سمت کوفه رهسپار […]

 • تورم؛ متهم اصلی شکاف طبقاتی
  دکتر احمد کتابی
  سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
    کسانی که با مبانی دانش اقتصاد آشنا باشند، قطعاً این گزاره معروف را شنیده و یا خوانده‌اند که: «تورم فقرا را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌کند».۱ سازوکار (مکانیسم) این تأثیر چگونه است؟ در این مقاله می‌کوشیم با زبانی ساده و دور از اصطلاحات فنی اقتصادی، عملکرد تورم را در خصوص غیرعادلانه‌تر کردن توزیع درآمدها و ثروت‌ها در جامعه، باز نمائیم؛ اما پیش از پرداختن به اصل موضوع، جای آن دارد نخست تعریف کوتاهی از تورم بدهیم و سپس توضیحات مختصری درباره ماهیت آن ذکر کنیم: تعریف تورم با […]

    کسانی که با مبانی دانش اقتصاد آشنا باشند، قطعاً این گزاره معروف را شنیده و یا خوانده‌اند که: «تورم فقرا را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌کند».۱ سازوکار (مکانیسم) این تأثیر چگونه است؟ در این مقاله می‌کوشیم با زبانی ساده و دور از اصطلاحات فنی اقتصادی، عملکرد تورم را در خصوص غیرعادلانه‌تر کردن توزیع درآمدها و ثروت‌ها در جامعه، باز نمائیم؛ اما پیش از پرداختن به اصل موضوع، جای آن دارد نخست تعریف کوتاهی از تورم بدهیم و سپس توضیحات مختصری درباره ماهیت آن ذکر کنیم: تعریف تورم با […]

 • رهاورد خرد دینی
  گزیده‌ای از سخنان امام کاظم(ع) در تحف العقول - ابن شعبه حرانی - ترجمه بهراد جعفری
  سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
    امروز سالگرد ولادت هفتمین امام، حضرت موسی بن جعفر(ع) (۱۲۸ ـ ۱۸۳ق) ملقب به «کاظم» (فرخورندۀ خشم) و «باب الحوائج» است. وی همزمان با شروع قیام ابومسلم خراسانی به‌دنیا آمد و در سال ۱۴۸ق پس از شهادت پدر بزگوارش امام‌صادق(ع) به امامت رسید. دوران ۳۵ ساله امامت او با خلافت منصور، هادی، مهدی و هارون عباسی همزمان بود. ایشان بارها زندانی شد و نهایتاً در ۱۸۳ق در زندان به شهادت رسید. دوره امامت آن حضرت با اوج قدرت خلافت عباسی همزمان بود و او در برابر حکومت وقت، تقیه […]

    امروز سالگرد ولادت هفتمین امام، حضرت موسی بن جعفر(ع) (۱۲۸ ـ ۱۸۳ق) ملقب به «کاظم» (فرخورندۀ خشم) و «باب الحوائج» است. وی همزمان با شروع قیام ابومسلم خراسانی به‌دنیا آمد و در سال ۱۴۸ق پس از شهادت پدر بزگوارش امام‌صادق(ع) به امامت رسید. دوران ۳۵ ساله امامت او با خلافت منصور، هادی، مهدی و هارون عباسی همزمان بود. ایشان بارها زندانی شد و نهایتاً در ۱۸۳ق در زندان به شهادت رسید. دوره امامت آن حضرت با اوج قدرت خلافت عباسی همزمان بود و او در برابر حکومت وقت، تقیه […]

Page 2 of 44112345...Last »