وادی ادبيات
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۴سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

وادی ادبيات

 • گذری بر واقعة مغول در سطرهای تاریخ و اشعار معاصران
  دکتر کریم شاهسون
  چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰
    تَحمیدیه: «سپاس و آفرین خدای راست. هست کننده ای از نیستی، نیست کننده ای پس از هستی؛ ارجمند گردانندة بندگان از خواری، در پای افکنندة گردنکشان از سروری، پادشاهی او راست زیبنده و خدایی او راست در خورنده…..»(تاریخ جهانگشا) این آب و خاک می خواهم به قول بیهقی بزرگ: لختی قلم را بر هم وطنان بی پشت و پناهم که چند قرن آن سوتر از ما، در این آب و خاک زیسته اند بگریانم. آب و خاکی که هر مهاجمی اگرچه غالب شد امّا در گذر زمان، مغلوبی باد […]

    تَحمیدیه: «سپاس و آفرین خدای راست. هست کننده ای از نیستی، نیست کننده ای پس از هستی؛ ارجمند گردانندة بندگان از خواری، در پای افکنندة گردنکشان از سروری، پادشاهی او راست زیبنده و خدایی او راست در خورنده…..»(تاریخ جهانگشا) این آب و خاک می خواهم به قول بیهقی بزرگ: لختی قلم را بر هم وطنان بی پشت و پناهم که چند قرن آن سوتر از ما، در این آب و خاک زیسته اند بگریانم. آب و خاکی که هر مهاجمی اگرچه غالب شد امّا در گذر زمان، مغلوبی باد […]

 • خلوت انس
  چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰
    به یاد آن ادیب با صفا استاد مظاهر مصفّا نورالدّین میرفخرایی سحرگاه بود و سِحر شعرهایش انگار،آنی دلم را مجذوب کرد. ناخودآگاه قلم را برداشتم و در بزرگداشت آن ادیب بی رقیب و مظهر صفا،استاد«مظاهر مصفّا»،قطعه زیر را سرودم. بی شک، در دوران معاصر، کمتر شاعری توانسته با این پهلوان قول و قصیده، پهلو زند. ایشان با ذهنی نوگرا در قالب های کهن شعر می سرود و در استعمال واژه ها و چینش جادویی آنها اعجوبه ای بی مانند بود. توفیق رفیق من بود و یکبار،فرصت درک محضر شریف […]

    به یاد آن ادیب با صفا استاد مظاهر مصفّا نورالدّین میرفخرایی سحرگاه بود و سِحر شعرهایش انگار،آنی دلم را مجذوب کرد. ناخودآگاه قلم را برداشتم و در بزرگداشت آن ادیب بی رقیب و مظهر صفا،استاد«مظاهر مصفّا»،قطعه زیر را سرودم. بی شک، در دوران معاصر، کمتر شاعری توانسته با این پهلوان قول و قصیده، پهلو زند. ایشان با ذهنی نوگرا در قالب های کهن شعر می سرود و در استعمال واژه ها و چینش جادویی آنها اعجوبه ای بی مانند بود. توفیق رفیق من بود و یکبار،فرصت درک محضر شریف […]

 • خلوت انس
  دوبیتی های عارفانه درالتجاء به درگاه پروردگار
  آیت الله علی کاظمی اردبیلی
  پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰
    به دشت غربتم۱ یاری ندارم به غیر از تو نگهداری ندارم خدایا، گوهری هستم بسی ناب خریداری به بازاری ندارم *** خداوندا، تویی ربّ المعالی ندارم جز تو از کس امتثالی کسی که در ره عرفان و عشق است ز حق پر می شود از خویش خالی *** طلسم نفس را شکرا شکستم درِ دل را به غیر دوست بستم چو دست از زخرف دنیا کشیدم ز قید هر تعلّق باز رستم *** هرآن کس عاشق رخسار یار است بر او توفیق حق همواره یار است گر از بدسیرتان […]

    به دشت غربتم۱ یاری ندارم به غیر از تو نگهداری ندارم خدایا، گوهری هستم بسی ناب خریداری به بازاری ندارم *** خداوندا، تویی ربّ المعالی ندارم جز تو از کس امتثالی کسی که در ره عرفان و عشق است ز حق پر می شود از خویش خالی *** طلسم نفس را شکرا شکستم درِ دل را به غیر دوست بستم چو دست از زخرف دنیا کشیدم ز قید هر تعلّق باز رستم *** هرآن کس عاشق رخسار یار است بر او توفیق حق همواره یار است گر از بدسیرتان […]

 • از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ تا آغاز جنگ تحمیلی با نگاهی به سه رمان همسایه ها، داستان یک شهر و زمین سوخته
  رمان های وقایع نگارانه احمد محمود
  مصطفی بیان
  پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰
    «از جمله مشکلاتی که همیشه داشته ام، نوشتن زندگینامه خودم بوده است. شاید علتش این باشد که وقتی به سال های پشت سرم نگاه می کنم، می بینم چیزی برای گفتن ندارم. این است که درمی مانم. همچنان که حالا درمانده ام.»(بخشی از کتاب «حکایت حال» – گفت و گوی لیلی گلستان با احمدمحمود – انتشارات معین) «احمد محمود» یا به عبارتی«احمد عطا»،متولد ۴ دی ۱۳۱۰ در اهواز بود و در ۱۲ مهر ۱۳۸۱ در تهران درگذشت. اولین داستانش با عنوان «صُب می شه» در ۲۳ سالگی در یکی […]

    «از جمله مشکلاتی که همیشه داشته ام، نوشتن زندگینامه خودم بوده است. شاید علتش این باشد که وقتی به سال های پشت سرم نگاه می کنم، می بینم چیزی برای گفتن ندارم. این است که درمی مانم. همچنان که حالا درمانده ام.»(بخشی از کتاب «حکایت حال» – گفت و گوی لیلی گلستان با احمدمحمود – انتشارات معین) «احمد محمود» یا به عبارتی«احمد عطا»،متولد ۴ دی ۱۳۱۰ در اهواز بود و در ۱۲ مهر ۱۳۸۱ در تهران درگذشت. اولین داستانش با عنوان «صُب می شه» در ۲۳ سالگی در یکی […]

 • به یاد شاعر بلند آوازه غزل معاصر، استاد مشفق کاشانی
  بر آستان تو عمری گریستم چون ابر
  رحیم زریان
  پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰
    سایه خورشید بر این کبود ، غریبانه زیستم چون ابر تمام هستی خود را ، گریستم چون ابر ز بام مهر فرو ریختم ستاره به خاک که من به سایه ی خورشید ، زیستم چون ابر زمین سترون و در وی نشان رویش نیست فراز ریگ روان ، چند ایستم چون ابر ؟ حریر باورم از شعله ندامت سوخت که بر کویر عطشناک ، نیستم چون ابر نه سر به بالش رامش ، نه پای بر پایاب عقاب آه بر آیینه ، کیستم چون ابر مرا به بود و […]

    سایه خورشید بر این کبود ، غریبانه زیستم چون ابر تمام هستی خود را ، گریستم چون ابر ز بام مهر فرو ریختم ستاره به خاک که من به سایه ی خورشید ، زیستم چون ابر زمین سترون و در وی نشان رویش نیست فراز ریگ روان ، چند ایستم چون ابر ؟ حریر باورم از شعله ندامت سوخت که بر کویر عطشناک ، نیستم چون ابر نه سر به بالش رامش ، نه پای بر پایاب عقاب آه بر آیینه ، کیستم چون ابر مرا به بود و […]

 • خلوت انس
  پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰
    عارفانه ها از سرباز تا پرواز سرهنگ صالح افشار تویسرکانی سرباز بر آسمان تعلق دارد با دلبر بی نشان توافق دارد هرچند که با شجاعت و جانبازی این باور راستین تحقق دارد *** سربازم و عارفانه ای می گویم با دلبر بی نشانه ای می گویم گاهی که دلم برای او می گیرد با بانگ غزل، ترانه ای می گویم *** درسنگر عشق، دست وپا گم کردم با شرم و حیا اگر تکلّم کردم من نه فلک دانش سربازی را تقدیم به خاک پای مردم کردم *** منم سرباز […]

    عارفانه ها از سرباز تا پرواز سرهنگ صالح افشار تویسرکانی سرباز بر آسمان تعلق دارد با دلبر بی نشان توافق دارد هرچند که با شجاعت و جانبازی این باور راستین تحقق دارد *** سربازم و عارفانه ای می گویم با دلبر بی نشانه ای می گویم گاهی که دلم برای او می گیرد با بانگ غزل، ترانه ای می گویم *** درسنگر عشق، دست وپا گم کردم با شرم و حیا اگر تکلّم کردم من نه فلک دانش سربازی را تقدیم به خاک پای مردم کردم *** منم سرباز […]

 • صباحی بیدگلی و نهضت بازگشت ادبی
  بخش دوم و پایانی - علی خوشه چرخ آرانی - مدرس دانشگاه فرهنگیان
  پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰
    اشاره: در بخش اول این مقال،چنین نوشته آمد که«سلیمان صباحی بیدگلی»ازشاعران تاثیرگذارسدۀ دوازده هجری قمری بود. در شهرستان آران وبیدگل به دنیا آمد و درهمان دیار نیز درگذشت و به خاک سپرده شد و مقبره او اینک مزار و مطاف همگان و به ویژه اهل فضل و شعر و ادب و مؤمنان و صاحبدلان است. از مختصات شعر دوره بازگشت و وی‍ژگی های شعر صباحی بیدگلی سخن به میان آمد و اینک ادامۀ مطلب را پی می گیریم. *** زیبایی شناسی اشعار صباحی بیدگلی صباحی بیدگلی را از شاعران […]

    اشاره: در بخش اول این مقال،چنین نوشته آمد که«سلیمان صباحی بیدگلی»ازشاعران تاثیرگذارسدۀ دوازده هجری قمری بود. در شهرستان آران وبیدگل به دنیا آمد و درهمان دیار نیز درگذشت و به خاک سپرده شد و مقبره او اینک مزار و مطاف همگان و به ویژه اهل فضل و شعر و ادب و مؤمنان و صاحبدلان است. از مختصات شعر دوره بازگشت و وی‍ژگی های شعر صباحی بیدگلی سخن به میان آمد و اینک ادامۀ مطلب را پی می گیریم. *** زیبایی شناسی اشعار صباحی بیدگلی صباحی بیدگلی را از شاعران […]

 • یادنامه
  پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰
    در گرامیداشت نام و یاد استاد محمد کاظم عصّار عصاره‌عرفان و علم عاشقی نورالدّین میرفخرایی تنها باری که او را دیدم، شاید چهار یا پنج سال داشتم. در معیّت پدر به خانه ایشان رفتیم. میان آن دو الفت و علاقه متقابلی بود. خاطره ای مبهم و ابری از ملاقات آن خورشید معرفت دارم. کجا خبر داشتم به دیدار کسی رفته ام که به واقع جهانی است بنشسته در گوشه ای. کجا می دانستم بزرگی را مقابل خود دارم که مصداق تامّ و تمام این بیت مولوی است که: بحر […]

    در گرامیداشت نام و یاد استاد محمد کاظم عصّار عصاره‌عرفان و علم عاشقی نورالدّین میرفخرایی تنها باری که او را دیدم، شاید چهار یا پنج سال داشتم. در معیّت پدر به خانه ایشان رفتیم. میان آن دو الفت و علاقه متقابلی بود. خاطره ای مبهم و ابری از ملاقات آن خورشید معرفت دارم. کجا خبر داشتم به دیدار کسی رفته ام که به واقع جهانی است بنشسته در گوشه ای. کجا می دانستم بزرگی را مقابل خود دارم که مصداق تامّ و تمام این بیت مولوی است که: بحر […]

 • صباحی بیدگلی و نهضت بازگشت ادبی
  بخش اول - علی خوشه چرخ آرانی - مدرس دانشگاه فرهنگیان
  پنجشنبه ۲ دی ۱۴۰۰
    سلیمان صباحی بیدگلی» از شاعران تاثیرگذار سده دوازده هجری قمری است که در شهرستان آران وبیدگل به دنیا آمد. از زمان دقیق تولد او و نیز هنگام مرگش اطلاع روشنی در دست نیست. همین اندازه معلوم است که وی در اوایل سده سیزدهم قمری در محل تولد خود – بیدگل – در گذشته و در همان جا نیز به خاک سپرده شده است. مقبره ایشان اینک مزار و مطاف همگان به ویژه اهل فضل و شعر و ادب و مومنان و صاحب دلان است. در دوره صباحی بیدگلی، جامعه […]

    سلیمان صباحی بیدگلی» از شاعران تاثیرگذار سده دوازده هجری قمری است که در شهرستان آران وبیدگل به دنیا آمد. از زمان دقیق تولد او و نیز هنگام مرگش اطلاع روشنی در دست نیست. همین اندازه معلوم است که وی در اوایل سده سیزدهم قمری در محل تولد خود – بیدگل – در گذشته و در همان جا نیز به خاک سپرده شده است. مقبره ایشان اینک مزار و مطاف همگان به ویژه اهل فضل و شعر و ادب و مومنان و صاحب دلان است. در دوره صباحی بیدگلی، جامعه […]

 • خلوت انس
  پنجشنبه ۲ دی ۱۴۰۰
    فتنه طالبان منوچهر برومند(سها) دیشبم موج‌ِ غم گریبان داشت داغِ دوشینه ام پریشان داشت یاد می آمدم فغانستان پیش از این بلبلان خوشخوان داشت گلستانی چو روضه رضوان لاله و سروناز و ریحان داشت در غیاب ِ خبیث طالب ِ جور مردمی شاد و شوخ و خندان داشت هر طرف، رنگ و بوی باغِ جِنان گلشن و قمری خوش الحان داشت جور گردون‌ چو از قضا برسید یورشِ طالبانِ نادان داشت طالبِ دون به قصدِ فیض زفاف خنجر و‌ تیغ و گرز گردان داشت دیگر آن چهرِ شادمان بِفَسُرد […]

    فتنه طالبان منوچهر برومند(سها) دیشبم موج‌ِ غم گریبان داشت داغِ دوشینه ام پریشان داشت یاد می آمدم فغانستان پیش از این بلبلان خوشخوان داشت گلستانی چو روضه رضوان لاله و سروناز و ریحان داشت در غیاب ِ خبیث طالب ِ جور مردمی شاد و شوخ و خندان داشت هر طرف، رنگ و بوی باغِ جِنان گلشن و قمری خوش الحان داشت جور گردون‌ چو از قضا برسید یورشِ طالبانِ نادان داشت طالبِ دون به قصدِ فیض زفاف خنجر و‌ تیغ و گرز گردان داشت دیگر آن چهرِ شادمان بِفَسُرد […]

Page 1 of 10812345...Last »