يادنامه | Page 5
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۴سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

يادنامه

 • خلاصه ای از زندگینامه آیت الله العظمی موسوی اردبیلی
  مردی از تبار علم و اخلاق
  پنجشنبه ۹ دی ۱۳۹۵
    شروع تحصیل و آغاز طلبگى آیت الله ‏ موسوى اردبیلى، تحصیلات خود را در اوان کودکى و در سن شش سالگى با ورود به مکتب خانه آغاز کردند و قرآن کریم را فرا گرفته آنگاه کتاب هایى چون رساله عملیه، گلستان، تنبیه الغافلین، نصاب الصبیان، گلزار بهار، ابواب الجنان، مجالس المتقین، تاریخ معجم، درّه نادرى، تاریخ وصاف، حساب فارسى و برخى کتب دیگر را نزد معلمان خود آموختند. در سال ۱۳۱۸ ه ش فراگیرى دروس عربى را آغاز کرده و در سال ۱۳۱۹ ه ش به قصد ادامه تحصیل […]

    شروع تحصیل و آغاز طلبگى آیت الله ‏ موسوى اردبیلى، تحصیلات خود را در اوان کودکى و در سن شش سالگى با ورود به مکتب خانه آغاز کردند و قرآن کریم را فرا گرفته آنگاه کتاب هایى چون رساله عملیه، گلستان، تنبیه الغافلین، نصاب الصبیان، گلزار بهار، ابواب الجنان، مجالس المتقین، تاریخ معجم، درّه نادرى، تاریخ وصاف، حساب فارسى و برخى کتب دیگر را نزد معلمان خود آموختند. در سال ۱۳۱۸ ه ش فراگیرى دروس عربى را آغاز کرده و در سال ۱۳۱۹ ه ش به قصد ادامه تحصیل […]

 • پاسدار حقوق و اخلاق اسلامی
  دکتر سیدمحمد اصغری
  پنجشنبه ۹ دی ۱۳۹۵
    «کم قد ضممت لدین آل محمد» «من شارد و هدیت قلب مضلل» ی۱ «مهیار دیلمی» نخستین بار که آن بزرگوار را دیدم، در شهر مقدس «قم» بود، در سنین نوجوانی. همراه برادر واعظم زنده‌یاد «آقا شکرالله» که شاگرد آیت‌الله «آقا سیدعبدالکریم» بود، به مجلس درس ایشان رفتم. درست نمی‌دانم، متن درس بخشی از کتاب لمعه شهید بود یا مکاسب شیخ اعظم انصاری، در حدود سالهای ۱۳۳۹ ـ ۴۰ شمسی. *** بالابلند بود و فراخ سینه، با چشمانی درشت و رنگین و نگاهی نافذ و چهره‌ای زیبا. طنین صدا و […]

    «کم قد ضممت لدین آل محمد» «من شارد و هدیت قلب مضلل» ی۱ «مهیار دیلمی» نخستین بار که آن بزرگوار را دیدم، در شهر مقدس «قم» بود، در سنین نوجوانی. همراه برادر واعظم زنده‌یاد «آقا شکرالله» که شاگرد آیت‌الله «آقا سیدعبدالکریم» بود، به مجلس درس ایشان رفتم. درست نمی‌دانم، متن درس بخشی از کتاب لمعه شهید بود یا مکاسب شیخ اعظم انصاری، در حدود سالهای ۱۳۳۹ ـ ۴۰ شمسی. *** بالابلند بود و فراخ سینه، با چشمانی درشت و رنگین و نگاهی نافذ و چهره‌ای زیبا. طنین صدا و […]

 • یادی از آیت الله سیدرضا صدر
  فقیه اصولی و فلسفه‌دان اخلاق‌مدار
  محمد قبادی ـ پژوهشگر تاریخ
  پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵
    یازدهم آبان ۱۳۹۵ مصادف است با سالگرد رحلت فقیه اصولی و فلسفه‌دان اخلاق‌مدار آیت الله سید‌رضا صدر؛ همو که به تعبیر مقام معظم رهبری در «حسب و نسب» شریف بود. بیست و دو سال پیش، عالمی چشم از جهان فروبست که گرچه صاحب نظر در فقه اسلامی بود، اما نگاهش برای تعالی انسان، ریشه در اخلاق داشت و دغدغه‌های فکری‌اش برای ساخت جامعه‌ای مقبول، در سطرسطر آثارش معطوف به تعلیم و تربیت انسانی بود که بتواند در مسیر کمال انسانیت قدم بردارد تا جامعه جهانی مهدوی را رقم بزند. […]

    یازدهم آبان ۱۳۹۵ مصادف است با سالگرد رحلت فقیه اصولی و فلسفه‌دان اخلاق‌مدار آیت الله سید‌رضا صدر؛ همو که به تعبیر مقام معظم رهبری در «حسب و نسب» شریف بود. بیست و دو سال پیش، عالمی چشم از جهان فروبست که گرچه صاحب نظر در فقه اسلامی بود، اما نگاهش برای تعالی انسان، ریشه در اخلاق داشت و دغدغه‌های فکری‌اش برای ساخت جامعه‌ای مقبول، در سطرسطر آثارش معطوف به تعلیم و تربیت انسانی بود که بتواند در مسیر کمال انسانیت قدم بردارد تا جامعه جهانی مهدوی را رقم بزند. […]

 • یادی از آیت الله سیدرضا صدر
  فقیه اصولی و فلسفه‌دان اخلاق‌مدار
  محمد قبادی ـ پژوهشگر تاریخ
  پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵
    یازدهم آبان ۱۳۹۵ مصادف است با سالگرد رحلت فقیه اصولی و فلسفه‌دان اخلاق‌مدار آیت الله سید‌رضا صدر؛ همو که به تعبیر مقام معظم رهبری در «حسب و نسب» شریف بود. بیست و دو سال پیش، عالمی چشم از جهان فروبست که گرچه صاحب نظر در فقه اسلامی بود، اما نگاهش برای تعالی انسان، ریشه در اخلاق داشت و دغدغه‌های فکری‌اش برای ساخت جامعه‌ای مقبول، در سطرسطر آثارش معطوف به تعلیم و تربیت انسانی بود که بتواند در مسیر کمال انسانیت قدم بردارد تا جامعه جهانی مهدوی را رقم بزند. […]

    یازدهم آبان ۱۳۹۵ مصادف است با سالگرد رحلت فقیه اصولی و فلسفه‌دان اخلاق‌مدار آیت الله سید‌رضا صدر؛ همو که به تعبیر مقام معظم رهبری در «حسب و نسب» شریف بود. بیست و دو سال پیش، عالمی چشم از جهان فروبست که گرچه صاحب نظر در فقه اسلامی بود، اما نگاهش برای تعالی انسان، ریشه در اخلاق داشت و دغدغه‌های فکری‌اش برای ساخت جامعه‌ای مقبول، در سطرسطر آثارش معطوف به تعلیم و تربیت انسانی بود که بتواند در مسیر کمال انسانیت قدم بردارد تا جامعه جهانی مهدوی را رقم بزند. […]

 • وادی ادبیات
  پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵
    داستان زندگی دکتر پویا کاشانی نیمی از زندگی به خواب گذشت نیم دیگر به پیچ و تاب گذشت زندگی را که چون سرابی بود دیدم آندم که از سر، آب گذشت زندگی را ستوده ام همه عمر گرچه او با من از عتاب گذشت زندگی شیوه خوش آیندی است آمد آرام و با شتاب گذشت زندگی را فرشته ای خواندم رهزنی بود و با نقاب گذشت کودکی ، دوره‌ای چه شیرین بود گرچه با رنج و اضطراب گذشت نو جوانی ، سراسر از رؤیا همه با سوز و التهاب […]

    داستان زندگی دکتر پویا کاشانی نیمی از زندگی به خواب گذشت نیم دیگر به پیچ و تاب گذشت زندگی را که چون سرابی بود دیدم آندم که از سر، آب گذشت زندگی را ستوده ام همه عمر گرچه او با من از عتاب گذشت زندگی شیوه خوش آیندی است آمد آرام و با شتاب گذشت زندگی را فرشته ای خواندم رهزنی بود و با نقاب گذشت کودکی ، دوره‌ای چه شیرین بود گرچه با رنج و اضطراب گذشت نو جوانی ، سراسر از رؤیا همه با سوز و التهاب […]

 • پرواز فقیهی مهربان و مترجمی توانمند به عالم ملکوت…
  مرحوم حجت الاسلام و المسلمین محمد شریف مهدوی از نگاه دکتر فریده مهدوی دامغانی
  چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
    ناگهان بانویی مغربی به نزدم آمد و به زبان فرانسوی گفت:اگر بار اولتان است که به این مسجد آمده اید حتماً هدیه ای از خداوند متعال بخواهید و هر آرزویی دارید، در این مکان بیان کنید… بی درنگ دستانم را به آسمان بالا گرفتم و همچنان که به امواج لاجوردی رنگ اقیانوس پیش رویم چشم دوخته بودم، از خداوند متعال و مهربان خواستم که در اسرع وقت مرا برای حجّ تمتع، به سرزمین وحی و نور بطلبد (تا آن هنگام، تنها یک نوبت، آن هم در مرداد همان سال […]

    ناگهان بانویی مغربی به نزدم آمد و به زبان فرانسوی گفت:اگر بار اولتان است که به این مسجد آمده اید حتماً هدیه ای از خداوند متعال بخواهید و هر آرزویی دارید، در این مکان بیان کنید… بی درنگ دستانم را به آسمان بالا گرفتم و همچنان که به امواج لاجوردی رنگ اقیانوس پیش رویم چشم دوخته بودم، از خداوند متعال و مهربان خواستم که در اسرع وقت مرا برای حجّ تمتع، به سرزمین وحی و نور بطلبد (تا آن هنگام، تنها یک نوبت، آن هم در مرداد همان سال […]

 • آقای بزرگ جهرم
  به مناسبت چهلمین روز رحلت عالم ربانی حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید عبدالحسین آیت‌اللهی «آقای بزرگ»
  پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۵
    پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «العُلماءُ اُمناءُ الرُّسُل ما لم یُخالطوا السُّلطان و یُداخلوا الدّنیا: دانشمندان امینان پیامبران‌اند، مادامی که با قدرت‌ها نشست و برخاست نکرده‌اند و دنیاگرا نشده اند.»‏ همین بس است ز آزادگی نشانه ما که زیر بار فلک هم نرفت شانه ما هزارعقدة چین را یک انقلاب بگشود ولی به چین دوزلفت بسوخت خانه ما روز پنجشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۴ که برای زیارت حضرت امام رضا(ع) راهی خراسان بودم، باخبر شدم که عالم ربانی و صدیق روحانی، زاهد وارسته و دانشور برجسته، بزرگ خاندان آیت‌اللهی جناب حجت‌الاسلام و […]

    پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «العُلماءُ اُمناءُ الرُّسُل ما لم یُخالطوا السُّلطان و یُداخلوا الدّنیا: دانشمندان امینان پیامبران‌اند، مادامی که با قدرت‌ها نشست و برخاست نکرده‌اند و دنیاگرا نشده اند.»‏ همین بس است ز آزادگی نشانه ما که زیر بار فلک هم نرفت شانه ما هزارعقدة چین را یک انقلاب بگشود ولی به چین دوزلفت بسوخت خانه ما روز پنجشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۴ که برای زیارت حضرت امام رضا(ع) راهی خراسان بودم، باخبر شدم که عالم ربانی و صدیق روحانی، زاهد وارسته و دانشور برجسته، بزرگ خاندان آیت‌اللهی جناب حجت‌الاسلام و […]

 • خلوت انس
  خوش به احوال مردم هشیار
  دکتر محمّد شیخ‌الرئیس کرمانی
  پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۵
    عضو هیأت علمی دانشگاه کوه و صحرا و بحر و برّ و قفار شد بهشت برین به یُمن بهار دشت، سرخ از شقایق حمرا کوه سبز از تراکم اشجار هر طرف بنگری عیان بینی نقش جنّات تحتها الانهار مرغکان صف کشیده از هر سو بلبل و صلصل و کبوتر و سار بی‌زبان بین که با هزار زبان به جهان آفرین کند اقرار رو به بستان که از بدایع صنع یک یک اَزهار می‌کنند اظهار غرق تحمید، سوسن و سنبل گرم تسبیح سرو و بید و چنار سرخ رو سیب […]

    عضو هیأت علمی دانشگاه کوه و صحرا و بحر و برّ و قفار شد بهشت برین به یُمن بهار دشت، سرخ از شقایق حمرا کوه سبز از تراکم اشجار هر طرف بنگری عیان بینی نقش جنّات تحتها الانهار مرغکان صف کشیده از هر سو بلبل و صلصل و کبوتر و سار بی‌زبان بین که با هزار زبان به جهان آفرین کند اقرار رو به بستان که از بدایع صنع یک یک اَزهار می‌کنند اظهار غرق تحمید، سوسن و سنبل گرم تسبیح سرو و بید و چنار سرخ رو سیب […]

 • مروری بر آراء و اندیشه‌های سید احمد خمینی
  منصور حاجی
  پنجشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۴
    شناخت مبانی فکری نخبگان و خواص، یکی از مهمترین راههای شناخت هریک از انقلاب‌ها بوده و بدون تردید ارائه تحلیل واقعی از پارادایم انقلاب اسلامی و شاخصه‌های حقیقی آن نیازمند این زاویه بوده تا بتوان هرچه بهتر این پدیده بزرگ الهی و اسلامی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و از دیدگاه صاحبنظران و تحلیلگران انقلاب اسلامی آگاهی یافت. از جمله افرادی که بدون هیچ گونه تردیدی در زمره گروه نخبگان انقلاب اسلامی قرار می‌گیرند، یادگار گرامی حضرت امام، مرحوم سید احمد خمینی (ره) است که علاوه بر […]

    شناخت مبانی فکری نخبگان و خواص، یکی از مهمترین راههای شناخت هریک از انقلاب‌ها بوده و بدون تردید ارائه تحلیل واقعی از پارادایم انقلاب اسلامی و شاخصه‌های حقیقی آن نیازمند این زاویه بوده تا بتوان هرچه بهتر این پدیده بزرگ الهی و اسلامی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و از دیدگاه صاحبنظران و تحلیلگران انقلاب اسلامی آگاهی یافت. از جمله افرادی که بدون هیچ گونه تردیدی در زمره گروه نخبگان انقلاب اسلامی قرار می‌گیرند، یادگار گرامی حضرت امام، مرحوم سید احمد خمینی (ره) است که علاوه بر […]

 • ضربان قلب او به عشق امام بود
  دکتر غلامعلی رجایی
  پنجشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۴
    چه می توان گفت از احمدی که پروانه شمع وجود امام بود . ستاره ای که شانزده سال قبل ناگهان از آسمان جماران غروب کرد. از مردی که می گفت امام تنها پدر من نیست ، مراد و محبوب من است. از مردی که تمام جوانی و زندگی اش را سخاوتمندانه و بی توقع هیچ اجر و مزدی به پای امام ریخت . از مردی که ذوب در وجود امام بود و به عشق او زندگی می کرد. از مردی که رابطه اش با امام عاشق و معشوقی بود […]

    چه می توان گفت از احمدی که پروانه شمع وجود امام بود . ستاره ای که شانزده سال قبل ناگهان از آسمان جماران غروب کرد. از مردی که می گفت امام تنها پدر من نیست ، مراد و محبوب من است. از مردی که تمام جوانی و زندگی اش را سخاوتمندانه و بی توقع هیچ اجر و مزدی به پای امام ریخت . از مردی که ذوب در وجود امام بود و به عشق او زندگی می کرد. از مردی که رابطه اش با امام عاشق و معشوقی بود […]

Page 5 of 8« First...34567...Last »