خلوت انس
 

به مناسبت اولین سالگردشهادت
سردار رشید اسلام قاسم سلیمانی
مقاوم ترین مرد والامقام
غلامحسن فخیمی (مرآت ابهری)

به نام خداوند مردان مرد
به دشمن ستیزان گاه نبرد
به میهن پرستان اهل یقین
یلان سرافراز ایران زمین
به جان برکفان فدای وطن
و نیات شان اعتلای وطن
به چمران،به همت، به ایمان شان
درود فراوان به یاران شان
چنان باکری‌ها که جان باختند
چه مردانه سوی عدو تاختند
به «قاسم سلیمانی» نیک نام
مقاوم ترین مرد والامقام
دلی رو سرافراز، مانند کوه
شده داعش از هیبتش درستوه
به میدان او دشمن ازهم گسست
به هرجبهه ای خورده داعش شکست
مقابل به جنگش عدو نا امید
به تزویر، خط جنایت کشید
ترورکرد او را به طرزی فجیع
شهادت شد او را مقامی رفیع
یقیناً بهشت است او را مقام
ز«مرآت» بر روح پاکش سلام

پایبند برپیمان، قاسم سلیمانی

مرد فاتح میدان، قاسم سلیمانی
خارچشم بی دینان، قاسم سلیما نی
ای مجاهد نستوح،خصم داعشی بودی
در دفاع مظلومان، قاسم سلیمانی
خصم دشمن کافر در تمام میدان ها
افتخار بر ایران، قاسم سلیمانی
شیر عرصه رزم و عابد سحرگاهان
عارفی چنان چمران، قاسم سلیمانی
آرزوی تو بوده تا شهید حق گردی
پایبند برپیمان، قاسم سلیمانی
همچو ساقی عطشان، دست تو قلم گردید
ای به خون خود غلطان، قاسم سلیمانی
وصف تو نمی گنجد در سروده «مرآت»
ارجَحی زِ هَرعنوان، قاسم سلیمانی

نسخه مناسب چاپ