چشم‌انداز مثبت بازار سرمایه
کارشناس بازار سرمایه به تاثیر فروش اوراق با نرخ سود بالا و تاثیر آن بر روند معاملات بازار اشاره کرد و گفت: آفت و ترمز سرمایه‌گذاری در کشور نرخ بالای سود بانکی و اوراق است که این امر باعث می شود تا سرمایه‌گذاران با تعلل اقدام به تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام کنند.

امیرعلی امیرباقری در گفتگو با ایرنا به روند معاملات بورس در هفته‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در هفته نخست پاییز روندی مشخص در معاملات بازار سهام حاکم نبود و فضای موجود در بازار پر از فضای ابهام بود که منجر به تردید سهامداران برای ورود سرمایه هایشان به این بازار شد.

وی اظهار داشت: به دلیل وجود چشم اندازهای مثبت و منفی، خریداران و فروشندگان قادر به اتخاذ تصمیم مشخص برای سرمایه گذاری در این بازار نبودند که این امر باعث شد تا روندی غالب در معاملات هفته های گذشته بازار وجود نداشته باشد.

امیرباقری اظهار داشت: در شرایط فعلی مهمترین مشکل بازار در وجود برخی از ابهامات و نرخ سود بدون ریسک خلاصه می‌شود.

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ابهامات حاضر در معاملات بورس ناشی از دو بعد داخلی و خارجی است، گفت: از بعد خارجی مهمترین ابهام فعلی بازار، مقوله برجام، رفع تحریم‌ها و آزادسازی منابع ارزی است که می‌توانند تا حدودی منجر به ایجاد فشار بر روند معاملات بازار سهام شود.

وی اظهار داشت: این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که نرخ ارز متاثر از پارامترهای اقتصادی است و مسایل سیاسی چندان تاثیر شدیدی بر روند بازار ارز ندارند و عمدتا فرآیندهای سیاسی فقط می‌توانند منجر به ایجاد شتاب در روندها شوند.

امیرباقری نقدینگی در کشور را در مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان بیان کرد و افزود: با توجه به اینکه اکنون رشد اقتصادی خاصی در اقتصاد ایران وجود ندارد؛ بنابراین نقدینگی متاثر از تورم خواهد شد و ارزش آن تحت تاثیر این اتفاق با کاهش همراه می شود.

کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه پیش بینی های انجام شده حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایران در میان مدت رخ خواهد داد، افزود: در شرایط حاضر و با توجه به حجم نقدینگی موجود در کشور، مهار تورم اجتناب ناپذیر است.

وی به ابهامات موجود در کشور و تاثیر آن بر معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در بعد داخلی هنوز همچنان سیاست های کلان اقتصادی بر روی ریل اصلی فعالیت خود قرار نگرفتند.

امیرباقری به تاثیر فروش اوراق با نرخ سود بالا و تاثیر آن بر روند معاملات بازار تاکید کرد و گفت: آفت سرمایه گذاری در کشور نرخ بالای سود بانکی و اوراق است که این امر باعث می شود تا سرمایه گذاران با تعلل اقدام به تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بازار سهام کنند.

کارشناس بازار سرمایه با اعتقاد بر اینکه بهتر است تا هر چه زودتر در این زمینه چاره‌ای اندیشیده شود، گفت: این امر علاوه بر اینکه باعث تاثیرگذاری بر روند معاملات بازار و افزایش حجم نقدینگی می شود، در شرایط فعلی می‌تواند به عنوان یکی از پایه‌های تورم تلقی شود.

وی به گزارش مثبت شرکت های بورسی اشاره کرد و گفت: کارشناسان در انتظار چنین گزارشی در بازار بودند، این مساله نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری در بازار سرمایه نسبت به دیگر بازارهای سرمایه گذاری سودده خواهد بود اما به شرط آنکه سرمایه گذاران از سبد مناسبی در بازار سرمایه برای سرمایه گذاری برخوردار و سهام آینده‌داری را برای این سبد انتخاب کرده باشند.

امیرباقری روند معاملات بورس مورد پیش بینی قرار داد و گفت: انتظار می رود که تا حدودی قدرت خریداران نسبت به هفته های گذشته افزایش پیدا کند اما همچنان شاهد عرضه در بازار خواهیم بود.

کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه سهامداران نباید در شرایط فعلی در انتظار روندی خاصی در معاملات بازار باشند، گفت: روندی که اکنون بازار با آن مواجه است چندان ناخوشایند و نگران کننده نیست زیرا همیشه بعد از ریزش شاخص بورس در انتظار روندی با ثبات در معاملات هستیم و به طور معمول روند صعودی بازار از دل چنین ثباتی شکل می گیرد.

وی معتقد است که اکنون می توان به فضای خنثی و حاکم در بازار به عنوان فضایی برای تفکیک راه سهام و صنایع از یکدیگر و رشد مطلوب سهام ارزنده نگاه کرد.

امیرباقری به ترمیم قیمت‌های جهانی و کاهش فشار فروش در کامودیتی‌ها (مواد پایه و معدنی) تاکید کرد و گفت: در راس قیمت‌های جهانی، نرخ گاز بود که فعالان بازار معتقدد بودند نرخ گاز بر روی صورت مالی شرکت هایی مانند پتروشیمی که ماده اولیه آن گاز است اثر قابل توجهی دارد و منجر به کاهش سود در این شرکت‌ها خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ