خودروسازان امسال چه تعداد خودرو فروختند؟
 

بررسی آمار تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد که در مجموع شش ماه نخست سال جاری ۳۷۰هزار و ۲۴۲دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که بالغ بر ۳۶۲هزار دستگاه روانه بازار شده و بالغ بر ۱۴هزار دستگاه از محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو به مرحله تجاری‌سازی نرسیده است.

به گزارش ایسنا، طبق آمار ارائه شده توسط خودروسازان بزرگ کشور به سازمان بورس، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور، در مجموع ۳۷۰هزار و ۲۴۲دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که برای ۳۶۲هزار و ۹۴۱دستگاه فاکتور فروش صادر شده است.

در مجموع شش ماه ابتدایی سال جاری ۲۰۵هزار و ۹۳۴دستگاه در گروه صنعتی ایران‌خودرو تولید شده است که از این تعداد برای ۱۹۱هزار و ۶۷۶دستگاه فاکتور فروش صادر شده و براین اساس قابلیت تجاری‌سازی داشته است و ۱۴هزار و ۲۵۸دستگاه الباقی تولید این مدت احتمالا ناقص در پارکینگ خودروسازی باقی‌مانده است.

این در حالیست که گروه خودروسازی سایپا در نیمه نخست امسال ۱۶۴هزار و ۳۰۸دستگاه خودرو تولید کرده و برای ۱۷۱هزار و ۲۶۵دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر کرده است؛ آمار فروش بیش از تولید در مدت مذکور به این دلیل است که محصولات تولیدی پیش از سال ۱۴۰۰این گروه خودروسازی که به سبب نقص قطعات تجاری نشده بود، در شش ماهه امسال تکمیل و تجاری‌سازی شده است.

آمار فروش و تولید خودروسازان به تفکیک محصولات بدین صورت است که گروه صنعتی ایران‌خودرو در مجموع شش ماهه امسال ۱۳۵هزار و ۵۸۷دستگاه از محصولات خانواده پژو (به‌جز پژو ۲۰۰۸) تولید کرده که ۱۳۲هزار و ۳۷۵دستگاه آن را فروخته است؛ همچنین ۱۰۳دستگاه پژو ۲۰۰۸تولید کرده که همه ۱۰۳دستگاه آن فروخته شده است. همچنینایران‌خودرو ۲۵هزار و ۷۳۸دستگاه از محصولات خانواده سمند را در شش ماهه ابتدایی ۱۴۰۰تولید کرده که برای ۲۴هزار و ۳۵۵دستگاه آن فاکتور فروش صادر شده است.

در این مدت ۲۵هزار و ۶۲۶دستگاه دنا، ۱۴هزار و ۱۳۰دستگاه رانا و ۲۰۶۱دستگاه تارا هم در مجموعه گروه صنعتی ایران‌خودرو تولید شده است که به ترتیب از این تعداد، ۲۰هزار و ۵۲۹دستگاه دنا، ۱۰هزار و ۱۶۶دستگاه رانا و ۱۲۹۲دستگاه تارا فروخته شده است.

ایران خودرو در محصولات مونتاژی هم در نیمه ابتدایی امسال عملکرد تولید ۲۶۸۹دستگاه هایما و ۱۰۳دستگاه پژو ۲۰۰۸را ثبت کرده است که به ترتیب ۲۸۴۹دستگاه هایما و ۱۰۳دستگاه پژو ۲۰۰۸را فروخته است.

همانطور که پیش از این ذکر شده بود، از تولیدات مونتاژی پیشین این گروه صنعتی، سه دستگاه تندر (L۹۰)، یک دستگاه دانگ‌فنگ و از تولیدهای داخلی گذشته سه دستگاه وانت آریسان از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور در آمار فروش این گروه خودروسازی ثبت شده است.

در گروه خودروسازی سایپا هم در طول شش ماهه ابتدایی سال جاری ۱۶۴هزار و ۳۰۸دستگاه خودرو تولید شده است که از این میزان به ترتیب ۱۰هزار و ۹۵۲۳دستگاه سهم وانت‌های سایپا، ۱۴۳هزار و ۴۹۳دستگاه سهم خانواده تیبا، ۱۳۰دستگاه سهم آریو s۳۰۰و ۹۷۳۳دستگاه سهم محصول جدید این گروه صنعتی (شاهین) بوده است.

طبق آمار، گروه خودروسازی سایپا در مجموع نیمه ابتدای سال جاری در محصولات خانواده پراید با توجه به توقف انواع پرایدها تنها تولید وانت پراید (سایپا ۱۵۱)داشته است که در این مدت بخشی از تولیدهای پیش از سال ۱۴۰۰سایپا از این محصول تکمیل و طی شش ماهه امسال تجاری شده است؛ لذا آمار فروش این محصول به عدد ۱۱هزار و ۴۲۵دستگاه رسیده است.

همچنین از ابتدای امسال تا پایان شهریور ۱۵۰هزار و ۳۴۴دستگاه محصولات خانواده تیبا و ۹۰۷۲دستگاه شاهین را تجاری‌سازی کرده و برایشان صورت مالی ثبت کرده است.

این خودروساز همچنین سه دستگاه آریو، یک دستگاه سراتو و ۳۶۲دستگاه چانگان (سراتو و چانگان مربوط به تولیدهای قبل از سال ۱۴۰۰است) طی شش ماهه نخست امسال در آمار فروش خود به ثبت رسانده است.

براساس این گزارش در مجموع برای۱۷۱هزار و ۲۶۵دستگاه از محصولات گروه خودروسازی سایپا در نیمه نخست امسال، فاکتور فروش صادر شده است.

نسخه مناسب چاپ