در خیمه قذافی
مترجم:حسین جابری انصاری - روایت دوستان سرهنگ از رازهای دوران او گفتگوهای تفصیلی«غسان شربل» با پنج سیاستمدار معاصر لیبیایی -۱۲۵
 

صدها هزار لیبیایی هم اینک در خارج از لیبی و از جمله در مصر و تونس ساکن هستند. برای بازگشت آنها به کشور، می بایست در جهت آشتی ملی، فعالیت کرد و از بازگشت به روش‌های غیرقابل پذیرش قذافی، در پیگرد مخالفان و پرداخت مبالغ کلان برای حذف یا دلجویی آنها، خودداری کرد. دعوت به آشتی ملی را ضروری می دانم و این تعارضی با محاکمه مرتکبان جنایت قتل یا ستم، یا زندانی کردن اشخاص و تحویل آنها به دادگاه، ندارد. همچنین رویارویی با فساد مالی ضروری است، با این که فساد منحصر به دوره قذافی نبوده و بر اساس اظهارات وزیر دارایی و شورای انتقالی؛ هنوز هم ادامه دارد. هر فردی که مدارکی درباره فساد یا رشوه گیری یا مشارکت در برداشت غیرقانونی از بانک‌ها توسط او وجود دارد می بایست، تحویل دادگاه و محاکمه شود. اما صدور احکام مبتنی بر تبعیض و قراردادن املاک برخی اشخاص و فرزندان کوچک و بزرگ و همسران آنها تحت کنترل، پذیرفتنی نیست. قرآن کریم هم می فرماید «ولا تزر وازرة وزر أخری» [و هیچکس بارکش گناه دیگری نیست. سوره فاطر، آیه ۱۸] نمی توان یکی را به خاطر اشتباه دیگری، مورد محاسبه قرار داد. لازم است لیبیایی‌ها تحت تعقیب قرار نگیرند و عفو عمومی اعلام شود تا به میهن خود بازگردند. اگر ملاحظه ای درباره فردی وجود دارد، پرونده او باید به دادگاه احاله شود. اما این که شورای موقت انتقالی، احکام بی اعتبار صادر کند قابل قبول نیست؛ به ویژه که به صورت جدا کن سوا کن بوده، و برخی از افراد که به منطقه خاصی وابسته هستند، مشمول مجازات قرار نگرفته اند. من خیرخواه لیبی هستم و در انتظار نقش آفرینی‌های بزرگ از سوی کشورم هستم. بر همین اساس معتقدم روح انتقامجویی، هیچ کشوری را نمی سازد.

* برای ما از لباس‌های عجیب قذافی و پوشش آفریقایی غیر منطبق با سنت‌های لیبی او، بگویید.

قذافی منحصر به فرد بود و شخصیت ویژه ای داشت. نمی دانم این شکل لباس پوشیدن، نتیجه علاقمندی او به جلب توجه دیگران، یا تاکیدش بر متفاوت بودن خود با دیگران بود. اما این را می دانم که منحصر به فرد بودنش، به درجه ای رسیده بود که تنگنا آفرین بود. قذافی، در روش اقدام و تصمیم گیری و ارزیابی از دیگران، عجیب و غریب بود.

* ابوبکر یونس که کشته شد، فردی تأثیر گذار بود؟

ابوبکر یونس آدم خوبی بود، اما متأسفانه برخی برادران تا آخر با قذافی ادامه دادند و پایان دردناک قذافی، موجب کشته شدن بعضی از آنها شد.

* سرنوشت الخویلدی الحمیدی چه شد؟

او خارج لیبی است، اما نمی دانم کجا است.

* قذافی نیز سرنوشت خود را همچون صدام ساخت؟

او خود، به کارِ خود پایان داد. حکمرانی در جهان عرب از مهد تا لحد (تولد تا مرگ) است، که پذیرفتنی نیست. برخی جمهوری‌ها به پادشاهی‌های وراثتی تبدیل شده اند، بی آنکه از اصول پادشاهی‌های عقلانی پیروی کنند که مبتنی بر سنت‌ها است.

* روابط قذافی با ملک حسین چطور بود؟

روابط آنها پس از مرحله نخست که در نتیجه متهم کردن سریع دیگران به خیانت از سوی قذافی، شاهد فصل‌های طوفانی بود؛ به وضعیت قابل پذیرشی رسیده بود. روابط قذافی با ملک عبدالله دوم نیز در سطح قابل قبولی بود.

* واکنش قذافی نسبت به تهاجم عراق به کویت، چه بود؟

در کنار کویتی‌ها ایستاد و به آنها پیشنهاد ارسال کمک داد. قذافی با تهاجم صدام به کویت همراه نبود.

ادامه دارد

نسخه مناسب چاپ