احمد مسعود: طالبان در افغانستان دست به نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت زده است
 

سرویس خارجی:«احمد مسعود»رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان باانتشار بیانیه ای گفت: نیروهای طالبان در ولایت‌های قندهار، بلخ، دایکندی و اندراب‌ها و پنجشیر مرتکب اعمالی شده‌اند که همه مصداق‌های روشن از جرایم جنگی، نسل‌کشی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت است. وی اظهار داشت:انتظار دارد سیاست عدم شناخت طالبان از سوی جامعه بین‌المللی با قاطعیت ادامه یابد” و آن را نتیجه “ایستادگی و اعتراضات گسترده مردمی در داخل و خارج افغانستان” خوانده است. مسعود گفت: ما از موضع‌گیری‌های منطقی و مناسب کشورهای جهان در قبال رسمیت ندادن به اداره طالبانی و تاکید روی تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان استقبال می‌کنیم.‌وی در این بیانیه گفت:تا هنگام رسیدن به اهداف مشروع و برحق مردم خویش، دست از مبارزه و مقاومت برنخواهیم داشت.احمد مسعود با تاکید دوباره بر لزوم تشکیل دولت قانونی و فراگیر در افغانستان گفت: افغان‌ها خواستار ایجاد نظامی مشروع و برخاسته از اراده مردمی هستند.

نسخه مناسب چاپ