فقط ۳۸ درصد مردم علاقه‌مند به خرید پوشاک داخلی‌اند
مرکز آمار ایران اعلام کرد: در یک‏سال منتهی به سال ۱۳۹۹،بیش از ۳ر۱۵ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر اظهار نموده‏اند حداقل یک‏بار کالایی که از نظر خود افراد لوکس بوده، خریداری کرده‏اند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار از طرح‌های آماری جدید مرکز آمار ایران است که با هدف شناخت فعالیت‌ها و رفتارهای فرهنگی خانوارها و استفاده از آن برای برنامه‌ریزی‌های فرهنگی کشور طراحی شده است.

این آمارگیری در سال ۱۳۹۹ برای افراد ۱۵ ساله و بیشتر با ۴۳۷۰۰ خانوار نمونه شهری و ۱۸۸۶۰ خانوار نمونه روستایی و در کل به ۶۲۵۶۰ خانوار مراجعه شده و اطلاعات مرتبط با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه‌های اجتماعی، فعالیت‌های ورزشی، تغذیه، سرمایه اجتماعی و … اخذ شده است.

مهمترین یافته‌های طرح در حوزه خرید چنین است:

در سال ۱۳۹۹ بیشترین شیوه انتخاب پوشاک افراد ۱۵ ساله و بیشتر از طریق تماشای ویترین فروشگاه‌های پوشاک با ۴ر۸۳ درصد بوده و ۳ر۶ درصد بر اساس پیشنهاد دوستان و نزدیکان و ۵ درصد مطابق مُد در جامعه،حدود ۶ر۲ درصد با توجه به شبکه های اجتماعی، تعداد ۷ر۰ درصد بر اساس تبلیغات پیرامونی،حدود ۲ر۰ درصد بر اساس مشاهده برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران، معادل ۱ر۰ درصد بر اساس برنامه های ماهواره‌ای و ۷ر۱ درصد بر اساس سایر روش‌ها، اقدام به انتخاب و خرید پوشاک کرده اند.

نتایج این طرح حاکی از آن است که اولویت ۳ر۳۸ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر در خرید پوشاک، تولید داخلی‌ و ۸ر۷ درصد پوشاک خارجی بوده و برای ۸ر۵۳ درصد افراد هم اولویت خاصی بین پوشاک داخلی و خارجی وجود نداشته است.

در یک‏سال منتهی به سال ۱۳۹۹ حدود ۳ر۱۵ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر اظهار نموده‏اند حداقل یک ‏بار کالایی که از نظر خود افراد لوکس بوده، خریداری کرده‏اند.

بنابر اظهار خانوارهایی که لوازم برقی در سال ۱۳۹۹ خرید کرده‏اند،حدود ۸ر۵۱ درصد از این لوازم برقی تولید داخل، حدود ۸ر۳۶ درصد لوازم برقی تولید خارجی، حدود ۴ر۱۱ درصد هم هردو نوع لوازم برقی داخلی و خارجی خریداری کرده اند.

نسخه مناسب چاپ