تهیه صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹
خزانه دار کل کشور از تهیه صورت حساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و ارسال آن به هیئت دولت و دیوان محاسبات کشور سه ماه و پانزده روز زودتر از موعد مقرر در ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور خبرداد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید رحمت اله اکرمی با بیان اینکه تهیه صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور همچنین ۱۵ روز زودتر از موعد مقرر تهیه شده است، گفت: ارائه گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نمونه ای از تلاش هایی است که توسط دولت سیزدهم در جهت بهبود شفافیت مالی و پاسخگویی صورت می پذیرد.

خزانه دار کل کشور با اشاره به شرایط نامطلوب ناشی از شیوع ویروس منحوس کووید ۱۹ و دور کاری پرسنل مالی دستگاه های اجرایی گفت: با تلاش شبانه‌روزی همکاران اداره کل گزارشگری مالی و حسابداری بخش عمومی در خزانه کل کشور وزارت اقتصاد، برای نخستین بار صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور در شش ماهه اول سال تهیه شده است.

دکتر اکرمی گفت: تا پیش از این با توجه به ماده ۱۰۳ قانون محاسبات کشور، صورت حساب یاد شده در پایان آذر تهیه می شد.

نسخه مناسب چاپ