پیش‌بینی رشد ۵/۲ درصدی اقتصاد ایران
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش چشم‌ انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را ۵ر۲ درصد برآورد کرد که نسبت به پارسال کاهش یافته و پیش بینی کرد که در سال بعد هم به ۲ درصد برسد.

به گزارش فارس، این نهاد بین المللی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را ۴ر۳ درصد اعلام کرده است.

این درحالی است که IMFدر گزارش خود که در پاییز پارسال منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را منفی ۵ درصد اعلام کرده و نوید رشد اقتصادی ۲ر۳ درصدی در سال ۲۰۲۱ را داده بود که به این ترتیب برآورد خود از رشد اقتصادی ۲۰۲۰ را افزایش داده اما پیش بینی ۲۰۲۱ را کاهش داده است.

همچنین بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ معادل ۲ درصد پیش بینی شده است.

بر اساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با منفی ۸ر۶ درصد و در سال ۲۰۱۸ برابر با منفی ۶ درصد بیان شده است.

صندوق بین المللی پول همچنین، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ را برابر با ۳ر۳۹ درصد پیش بینی کرده در حالی که این میزان برای سال ۲۰۲۰ معادل ۴ر۳۶ درصد اعلام شده بود.

این نهاد بین المللی همچنین از کاهش نرخ تورم ایران در سال آینده میلادی به سطح ۵ر۲۷ درصد خبر داده است.

صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود، نرخ بیکاری کشورمان در سال جاری میلادی را ۱۰ درصد برآورد کرده اما این رقم در سال ۲۰۲۰ را مهادل ۶ر۹ درصد تخمین زده بود.

در این گزارش، نرخ بیکاری ایران در سال آینده ۵ر۱۰درصد پیش‌ بینی شده است که به این ترتیب نرخ بیکاری در سال پیش روی میلادی افزایش می یابد.

در گزارش فوق، تراز حساب جاری ایران از منفی یک در سال ۲۰۲۰ به رقم ۳ر۱ درصد در سال ۲۰۲۱ رشد خواهد داشت اما این رقم در سال بعد به یک درصد کاهش می یابد.

نسخه مناسب چاپ