متهم پرونده تیراندازی دراصفهان با تأمین مناسب کیفری آزاد شد‏
اصفهان- خبرنگار اطلاعات: رئیس کل دادگستری استان اصفهان باتکذیب ادعاهایی در مورد آزاد شدن متهم حادثه تیراندازی به زنان در شهراصفهان بعد از چند روز گفت: متهم قریب به ۲ ماه بازداشت موقت بود و تحقیقات مفصل و کاملی در این زمینه صورت گرفت و پس از تکمیل تحقیقات و رفع ابهامات پرونده، به موجب قانون قرار او به وثیقه بدل و با قرار تامین مناسب کیفری آزاد شد.‏

محمدرضا حبیبی باتکذیب صدمه‌رساندن به ۵ نفر در این ماجرا، افزود: واقعیت موضوع و پرونده به نحوی که منتشر شده، نبوده است‎.

وی در رابطه با جزییات این ماجرا گفت: پس از تشکیل پرونده‌ای در این زمینه، متهم به سرعت بازداشت و در تحقیقات صورت گرفته اعتیاد این فرد به مواد مخدر صنعتی تائید و مشخص شداو با استفاده از سلاح ساچمه‌ای به ۳ خانم تیراندازی کرده است.‏ حبیبی ادامه داد: در جریان رسیدگی به این پرونده، فقط یک نفر از آن‌ سه نفر به پزشکی قانونی مراجعه کردند و طبق نظر پزشکی قانونی جراحت وارده به این فرد از نوع جراحت دامیه و جزیی بوده است‎.

‎وی با تاکید بر اینکه پرونده مسیر قانونی خود را طی می‌کند، گفت: دستگاه قضایی با قاطعیت و دقت تا صدور حکم به این پرونده رسیدگی می‌کند‎.

نسخه مناسب چاپ