اجرای گسترده ترین عملیات اکتشاف معادن
گسترده ترین عملیات اکتشاف معادن استان خراسان جنوبی فردا آغاز می شود.

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در قالب توافقنامه و برنامه‌ای مشارکتی با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تعریف برنامه‌ای تحولی در بخش زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر جدید معدنی کشور کرده که در فاز نخست اجرای این طرح، ذخایر معدنی استان خراسان جنوبی شناسایی خواهند شد.این پروژه در مساحتی نزدیک به ۱۵هزار کیلومتر مربع که در برگیرنده حدود چهار شهرستان و بیش از ۸۵ روستا است به اجرا درمی‌آید و منابع مالی آن از محل توافقنامه فوق تامین می شود.

نسخه مناسب چاپ