بازداشت کودکان فلسطینی در یورش نظامیان صهیونیست به کرانه باختری
 

ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی در جریان درگیری‌هایی که در شهرهای قدس و رام الله رخ داد، دو کودک فلسطینی را که یکی از آنها به ضرب گلوله جنگی زخمی شده بود، دستگیر کرد.نظامیان صهیونیست پاسخ سنگ پرانی یک کودک فلسطینی در نزدیکی شهرک سیلواد در شرق رام الله را با گلوله دادند و او را از ناحیه پا مجروح کردند.

نسخه مناسب چاپ