قطر: اعضای شورای همکاری خلیج فارس در امور ایران دخالت نکنند
سرویس خارجی:وزیر خارجه قطر در سخنانی با اعلام اینکه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بدون دخالت در امور ایران با این کشور ارتباط برقرار کنند، گفت: احیای برجام به نفع ما است.«محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: امروز شاهد حرکت مثبتی میان ایران و عربستان هستیم. ما این حرکت مثبت را تشویق می‌کنیم. احیای توافق هسته‌ای ایران به نفع ما است و ما از این موضوع حمایت می‌کنیم.

محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی ضمن تاکید بر اینکه میانجیگری میان ایران و دیگر کشورها به نفع قطر است بیان کرد: روابط ما با واشنگتن استراتژیک و برای امنیت منطقه مهم است.آل ثانی تاکید کرد که بازگشت به توافق هسته ای و احیای برجام در راستای منافع قطر است و دوحه برای تحقق این امر از هیچ حمایتی فروگذار نخواهد کرد.

نسخه مناسب چاپ