سرگذشت غرب مدرنیته و جهانی‌شدن
نویسنده: پل کلاوال برگردان و اقتباس:دکتر سید حسن صدوق - ۴۰
 

در نواحی جنوب برزیل نوعی دامداری ابتدایی متناسب با فصول، متداول شد. رطوبت فوق‌العاده زیاد در فصل گرم، با زراعت غلات نوع اروپایی در مناطق مداری منافات داشت. همین استدلال برای شرق آمریکای شمالی هم صدق می‌کرد. تقریباً همه کلونی‌ها مصرف ذرت و آرد غلات را آموختند.‏

‏۲ـ آفریقای ساحلی، راه خود را به سوی تجارت بین‌المللی باز کرد. تجار پرتغالی‌به خصوص در حوزة مواد تهیه شیشه، ابزارآلات و سلاح‌ها پیشنهاد می‌دادند که در قبال آن‌ها طلای سودان و برده‌دریافت کنند. این قرار مبادله به دگرگونی معیشت تا مسافت‌های دورتر ساحلی آفریقا و مرکز آن هم گسترش یافت. با این حال، گیاهان وارداتی، ذرت و برخی دیگر از غلات طیف گیاهان زراعی را وسعت بخشیدند.

‏۳ـ این دگرگونی‌ها به صورت ضعیف‌تری هند و جزایر ادویه را که از پیش با دنیای مدیترانه‌ای تجارت می‌کردند، تحت تاثیر قرار داد. آنچه جدید بود، به کار افتادن راه دریایی دماغة امیدنیک (‏Cap‏) بود. تجارت دریایی به سوی اقیانوس هند، از طریق این دماغه، راه را کوتاه‌تر می‌کرد و همچنین مسیر رفت و آمد در خلیج فارس و دریای سرخ تا اسکندریه در مصر را از طریق دریا آسان می‌کرد. همانطور که برودل (‏‏Braudel, 1949‎‏) یادآور شده است، استفاده از راه‌های سنتی به کنار گذاشته نشد، بلکه در تمامی سده شانزدهم همین راه‌های قدیمی سنتی نقش مهمی در تجارت میان ونیز و هند و جزایر ادویه بر عهده داشتند.‏

‏۴ـ پرتغالی‌ها از هند تا مجمع الجزایر اندونزی به سرعت روابطی را با کانتون و چین برقرار کردند و برای حفاظت از امپراتوری میانه،۸۳ خود را به ماکائو۸۴ رساندند. منظور از امپراتوری میانه، سرزمین چین بود که در جنگ با دزدان دریایی بودند. پرتغالی‌ها چند سال بعد ژاپن را هم به استعمار کشیدند.‏

ماژلان با اولین سفر دریایی دور سیاره زمین، راه را به سوی اقیانوس منطقه مداری باز کرد. بر اساس معاهده توردسیلاس۸۵ در سال ۱۴۹۴ که میان اسپانیا و پرتغال امضا شد، سرزمین‌های مکشوفه بین این دو تقسیم شد. پرتغال، فیلیپین را که در ۱۵۲۱ کشف کرده و در میانه کره زمین مستقر بود، به اسپانیا داد. میگوئل لگاژپی۸۶ با حرکت از مکزیک در سال ۱۵۶۵ تا ۱۵۷۱ فیلیپین را تصرف و مانیل را پایتخت آن قرار داد، زیرا کلونی متعلق به چین در آن منطقه گسترده بود. سالانه یک کشتی مملو از نقره از آکاپولکو۸۷ واقع در مکزیک وارد می‌شد و با محصولات و تولیدات چینی مبادله می‌کرد (‏LYNN ET GIRARLDE, 2001ـ۲۰۰۸‎‏). در این زمان، چین سلسله مینگ (‏‏Ming dynasty, 1368ـ۱۶۴۴‎‏) پول ثابتی نداشت و این نقره قاره آمریکا بود که تبادلات را ممکن می‌ساخت (‏Arwell,1980‎‏). زراعت ذرت در دامنه‌های چین جنوبی رواج داشت. بدین ترتیب، جهانی شدن به رفاه امپراتوری میانه (چین) در اوایل سده هفدهم تا قبل از ورود به سده هجدهم یاری رساند.‏

جهانی شدن طی یک سده مناطق سرد شمالی را درنوردید

کشورهای دریایی اروپای غربی و شمالی شامل فرانسه، انگلستان، دانمارک و سوئد از معاهده توردسیلاس۸۸ اسپانیاـ پرتغال

حمایت نکردند.

ادامه دارد

پی‌نویس: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۸۳ ‎‏ ‏Empire du Milieu‏: امپراتوری میانه اصطلاحی که برای سرزمین چین به کار می‌بردند.‏

۸۴ ‎‏ ‏Macao‏: ناحیه اداری ویژه که قبلاً (در قرن شانزدهم) توسط پرتغال استعمار شده بود.‏

۸۵ Tordesillas‎

۸۶ ‎‏ ‏Miguel Legazpi‏: دریانورد اسپانیایی و حاکم بخش شرقی هند.‏

۸۷ Acalpulco‎

۸۸ torfesillas

نسخه مناسب چاپ