سرگذشت غرب مدرنیته و جهانی‌شدن
نویسنده: پل کلاوال برگردان و اقتباس:دکتر سید حسن صدوق - ۴۱
 

نیروها در آغاز سده شانزدهم، رفت و آمد به سرزمین نو۸۹ واقع در شرق کانادا که ماهی‌های آن به طبع و ذائقه مردمان کشورهای کاتولیک که روزه روز جمعه اجباری بود، خوش آمده بود، رفت و آمد می‌کردند. از ماهی مورو۹۰ در آن منطقه برای تغذیه برده‌ها که در مزارع استعماری۹۱ کار می‌کردند و تعداد آنها در آمریکای مداری و ناحیه ماس کارین۹۲ رو به افزایش بود، به کار گرفته می‌شد. با ورود به سده شانزدهم، فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها هم به ماجرای استعمار در آمریکای شمالی و نیز جنوبی ورود پیدا کردند و سیاست جدید آنها در سده بعد با موفقیت همراه شد. انگلیسی‌ها سال ۱۶۰۷ در ویرجینیا و سال ۱۶۲۰ در نیوانگلند۹۳ استقرار یافتند. فرانسوی‌ها هم سال ۱۶۱۰ کانادا و هلندی‌ها سال ۱۶۱۳ نیویورک را به استعمار خود درآوردند و سوئدی‌ها نیز سال ۱۶۳۸ به خلیج دلاور۹۴ دست یافتند.‏

تنوع مذهبی در نیوانگلند (شرق ایالات متحده) به جذب جمعیت در آنجا کمک کرد. در ویرجینیا مزارع استعماری تنباکو به لطف تابستان‌های اقلیم مداری، گسترش یافت. جنگل ناحیه معتدل و جنگل‌های نواحی شمالی (سردسیر)، شکار حیوانات را به منظور بهره‌گیری از پوست آنها که ضمنا بازار مناسبی در اروپا داشت، میسر و زمینه را برای ورود به این مناطق جذاب کرده بود. این مسأله باعث شد ظرف چند سال شکارچیان مسلح به تفنگ و تله‌ها منطقه را از حیات وحش خالی کنند؛ تعادل اکولوژیک از هم گسیخته شد. البته تجارت چرم و پوست نمی‌توانست جز با کمک قبایل سرخپوست ادامه یابد. ورود از طریق فیلیپین، آمستردام جدید که حالا نیویورک نامیده می‌شد، بوستون، تادوساک، رودخانه سه گانه مونترال و سپس خلیج هودسون انجام می‌گرفت. به این ترتیب همه فضا تا ارتفاعات رشوز۹۵ در کمتر از یک سده تحت نفوذ قرار گرفت (کلاوال ۱۹۸۹). در دنیای قدیم (اروپا) به طور متقارن ماجرای مذکور جریان یافت. کمپانی لندنی موسکوی۹۶ از انحصار تجارت انگلستان با روسیه سود جست. این نهاد تجاری، راه خود را برای تجارت از طریق دریای سفید در شمال روسیه۹۷ و شهر آرخانگلسک۹۸ در سال ۱۵۸۴ گشوده بود. در این تجارت آنچه بیشتر اهمیت داشت، تجارت پوست حیوانات قطبی بود چون از پوست حیوانات برای پوشش ضدسرما در اروپا استفاده می‌شد. قزاق‌ها توسعه طلبی روسیه را در ماورای آرال ادامه می‌دادند؛ از منطقه پرم۹۹ در شرق روسیه در سال ۱۵۷۰ گذشتند و به لنا۱۰۰ در سال ۱۶۲۸ رسیدند. اتیاکوسک۱۰۱ را در سال ۱۶۳۷ گرفتند و به دریای اختسک۱۰۲ در سال ۱۶۳۹ رسیدند. رسیدن به سیبری و عبور از آن ۸۰ سال طول کشید!‏

ادامه دارد

پی‌نویس: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۸۹ terre Neuve‎

۹۰ morue‎

۹۱ peantation‎

۹۲ ‎‏ ‏Mascareigne‏: شبه جزیره ماسکارین در شرق ماداگاسکار در اقیانوس هند واقع شده است.‏

۹۳ ‎‏ ‏Novvelle angeleterre‏: انگلستان جدید ناحیه‌ای در شمال شرقی ایالات متحده که از شش ایالات تشکیل شده (مستعمره انگلستان در قرن شانزدهم)‏‏

۹۴ Delaware

95 Rocheuses

96 Moscovie

97 Mer Blanche

98 Arkhangelsk‎

۹۹ Perm

100 ‎‏ ‏Lena‎‏: نام رودخانه‌ای در سیبری؛ حوزه آبخیز آن نزدیک به دو و نیم میلیون کیلومترمربع است.‏

۱۰۱ Itakoutsk

102 Okhotsk

نسخه مناسب چاپ