سرگذشت غرب مدرنیته و جهانی‌شدن
نویسنده: پل کلاوال برگردان و اقتباس:دکتر سید حسن صدوق - ۴۲
 

اثر جهانی شدن در سده هفدهم

روند ورود نقره‌ قاره آمریکا در سده هفدهم کند شد. این رویداد، مشکلاتی را برای اقتصاد اروپا به وجود آورد، لیکن جهانی شدن از پا نایستاد و به گسترش خود همان اندازه که در آمریکا، در آسیای شمالی هم ادامه داد (‏Raudel ,1979‎‏). جنوا۱۰۳ بندر ایتالیایی و همینطور ونیز، اهمیت خود را از دست دادند. بدین ترتیب، کانون ثقل اروپا به سمت شمال غرب اروپا تغییر مکان داد. آنور۱۰۴ شهر بندری بلژیک از همان زمان که استان‌های متحد شده، خلیج اسکوت۱۰۵ در بلژیک را بستند، از صحنه جهانی محو شد. تا سال‌های ۱۶۶۰ آمستردام موقعیت غالب را از آن خود کرد. اوج گرفتن موقعیت لندن به خصوص به بعد از ۱۶۸۰ باز می‌گردد. بنادر فرانسه در روند بهبود شرایط اقتصادی ورود پیدا کردند، لیکن پیشگام حرکت نبودند. توسعه بیشتر، معلول بنگاهداری بزرگ تجاری بود که از مدل شرکت‌ها و کمپانی‌های هلندی در هند شرقی الهام می‌گرفتند.‏

برنامه اتوپیای تجددگرا زمانی رونمایی شد که دست بالا و تفوق اروپا مورد قبول قرار گرفت. آبشخور این برنامه را اومانیسم و جنبش اصلاحی تحمیل شده بر مسیحیت تشکیل می‌داد. روش علمی حل مسائل به صورت تجزیه و سپس ترکیب۱۰۶ که به وسیله پیروان فلسفه مشایی ارسطو در پارو۱۰۷ در ایتالیا مرسوم بود، مورد استفاده قرار گرفت. رمان جزیره صحرا که توسط شکسپیر در سال ۱۶۱۱ با عنوان طوفان نوشته شد، برایشان الهام بخش بود. در این رمان دو فرد قهرمان داستان، کالیبان۱۰۸ و آریل۱۰۹ نماد اقوام اولیه بودند. اثر دیگر الهام بخش، رمان فرانسیس بیکن در سال ۱۶۲۷ با عنوان آتلانتید جدید۱۱۰ بود که از اتوپیای مور۱۱۱ و توصیف «خانه…» به عنوان نهاد ایده‌آل اجتماعی نشأت گرفته بود.‏

چند روز پیش از عزیمت از انگلستان و هلند به آمریکای جدید، گروهی از مسیحیان رادیکال به نام پیلگریم فادر۱۱۲ در ۲۱ نوامبر ۱۶۲۰ پیمانی را با نام مای فلوور کومپکت۱۱۳ به امضا رساندند. این پیمان، مقرراتی را بر همکاری میان ۲۱ کلونی (مستعمره) در آمریکا وضع می‌کرد. این پیمان را پایه قانون اساسی آمریکا می‌دانند. در آمریکا و کانادا با عنوان یک روز شکرگذاری،۱۱۴ خاطره بنیانگذاران این پیمان را گرامی می‌دارند. کلونی‌های پوری تان‌ها۱۱۵ بدین ترتیب خود را وارد اجرایی شدن این اولین اتوپیای مدرن سیاسی کردند، یک اتوپیای مسیحی که در بسیاری موارد شبیه اتوپیای لائیک است که به صورت موازی در حال تدوین بود. نزد کاتولیک‌های مریلند۱۱۶ و پنسیلوانیا۱۱۷ اراده‌ای برای پیریزی پایه‌های جدید برای جامعه مسیحی وجود داشت. ایالات متحده در سده نوزدهم شاهد استقرار پیشوایان اروپایی اتوپیاهای جدید سوسیالیستی و به بار نشاندن تجربه‌های پیش رو بود.‏

ادامه دارد

پی‌نویس: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‏ ۱۰۳ Genes

104 Aners‎

۱۰۵ Escaut

106 Methode resolutineـcomositive

107 Parue

108 Caliban

109 Ariel

110 Novvelle Atlentidel

111 ‎‏ ‏More Thomas‏: فیلسوف و حقوقدان انگلیسی قرن شانزدهم، مولف کتاب اتوپیا ۱۵۱۶‏

۱۱۲ Pilgrim Fathers

113 ‎‏ ‏Mayflower‏: نام محل امضای پیمان در ماساچوست آمریکاست.‏

۱۱۴ Thanks giving day

115 Puritains

116 Maryland

117 Pensyvanie

نسخه مناسب چاپ