عکس و حرف
 

مسابقه فوتبال کودکان در معرض آسیب تحت پوشش مراکز «پرتو» ارائه دهنده خدمات اجتماعی، موسسه کاهش آسیب «نور سپید هدایت» و «پیام صلح رهایی»، به مناسبت روز جهانی کودک با همکاری شهرداری مناطق ۹ و ۱۰ تهران در مجموعه ورزشی شهید خوراکیان برگزار شد.

نسخه مناسب چاپ