بازداشت اعضای خانواده عامل عملیات شهادت‌طلبانه قدس اشغالی
 

نظامیان رژیم صهیونیستی، اعضای خانواده عامل عملیات شهادت طلبانه در قدس اشغالی را بازداشت کردند. شبکه‌های اجتماعی عربی، تصویری از دختر «فادی ابوشخیدم» عامل عملیات شهادت طلبانه در قدس اشغالی منتشر کردند که تحت محاصره نظامیان مسلح صهیونیست بازداشت شده است. دختر ابوشخیدم، کمتر از ۱۲ سال سن دارد. این در حالی است که نظامیان صهیونیست، همسر ابو شخیدم را نیز بازداشت کردند.

نسخه مناسب چاپ