بازرسی از انبارهای لوازم خانگی برای کشف کالاهای بی کیفیت
انبارهای لوازم خانگی در بازار برای کشف کالاهای غیر استاندارد مورد بازرسی قرار می گیرند.

هادی شفیعی گل معاون ارزیابی اداره کل استاندارد تهران با اعلام این مطلب گفت: تفاهمنامه‌ای بین انجمن لوازم‌خانگی و اداره کل استاندارد استان تهران منعقدشده که بر اساس آن بازار لوازم‌خانگی و واحدهای تولیدی این گونه لوازم‌ توسط انجمن لوازم‌خانگی و اداره کل استاندارد مورد بازرسی‌قرار بگیرند تا بازار ایمنی ازنظر استاندارد در این حوزه داشته باشیم.

به گفته وی، این تفاهمنامه ایجاد یک بستر مناسب برای هموار کردن مسیر استانداردسازی و بهبود اجرای استاندارد لوازم‌خانگی در پایتخت است.

معاون ارزیابی اداره کل استاندارد تهران گفت: تا به امروز نظارت بر استاندارد لوازم‌خانگی به دو صورت بوده و واحد‌های تولیدی که در سطح استان تهران قرار دارند، کاملاً مورد بازرسی قرار می‌گیرند تا کالای تولیدی استاندارد باشد.

وی اظهار داشت: همچنین برای جلوگیری از ورود کالای غیراستاندارد به بازار که از طریق واحد‌های تولیدی غیراستاندارد یا واردات کالای قاچاق صورت می‌گیرد، انجمن‌ لوازم خانگی به اداره کل استاندارد کمک می‌کند، زیرا از نظر نیروی انسانی، ادارات در مضیقه هستند و برای این که کل بازار را تحت پوشش قرار دهند، بنابراین به کمک این انجمن‌ نیاز داریم.

شفیعی گل در خصوص آمار میزان لوازم خانگی تقلبی و قاچاق در بازار گفت: آمار ما بیشتر بر مبنای کالا‌های شکایتی است که مردم اعلام می‌کنند در بازار کالای غیراستاندارد وجود دارد و هر چقدر شرایط اقتصادی سخت‌تر می‌شود، تخلف هم بیشتر خواهد شد.

وی در خصوص جعل علامت استاندارد در واحد‌های زیرزمینی تولید لوازم خانگی گفت: برای بررسی این که علامت استاندارد کالا اصالت دارد، در زیر علامت استاندارد کالا کد ردیابی درج شده است که هموطنان می‌توانند این کد را به شماره پیامک ۱۵۱۷ ارسال کنند تا مشخصات کامل کالا برای آن‌ها ارسال شود و اگر اطلاعات برای آن‌ها ارسال نشد و جعل علامت استاندارد صورت گرفته بود می‌توانند به سازمان استاندارد شکایت کنند.

نسخه مناسب چاپ