‎‏ الکترونیکی شدن کامل امور و حذف مراجعات حضوری درسازمان ثبت اسناد و املاک کشور‏
سرویس خبر: معاون رئیس قوه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از اولویت‌های این سازمان را هوشمندسازی اعلام کردوگفت: سازمان به ایده‌های جدید نیاز داردوپیشنهاد مطرح شده در این زمینه به سازمان ارسال شود. ‏

حسن بابایی در نشست با مدیران سازمان با اشاره به تهیه سند تحول دیجیتال در سازمان ثبت اسناد، از حرکت به سمت الکترونیکی شدن کامل امور و حذف مراجعات حضوری خبر داد‎.‎

‏ وی بر ضرورت تشکیل کارگروهی برای آسیب شناسی اقدامات صورت گرفته در حوزه کاداستر تأکید کرد وگفت: کاداستر در سند تحول قضایی و در گام دوم انقلاب جز اولویت‌هاست و کارگروهی برای آسیب شناسی اقدامات صورت گرفته در حوزه کاداستر تشکیل شده است.‏

بابایی با اشاره به مبارزه قاطع با فساد، بر پیشگیری از تخلفات با نظارت و اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد.‏‎ ‎

نسخه مناسب چاپ