دفاع فدراسیون کشتی از چرخه انتخابی تیم ملیو
 

اعلام چرخه انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی طی روزهای گذشته با برخی انتقادات مواجه شده بود که فدراسیون کشتی نسبت به آن واکنش نشان داد.

طی چند روز گذشته سرمربیان تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد اقدام به انتشار طرح چرخه انتخابی برای حضور نمایندگان کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیا، قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی در سال ۲۰۲۰ کرده اند. در این راستا برخی اهالی کشتی نسبت به این طرح انتقاداتی را مطرح کردند که فدراسیون کشتی با انتشار متن زیر در سایت رسمی خود به آن واکنش نشان داد:

«فارغ از کشتی، برای رسیدن به اهداف عالیه در هرکاری نیاز به برنامه ریزی و اجرای دقیق آن می‌باشد که کشتی نیز مستثنی از این قائده نیست. بی شک کشتی پس از فروکش کردن شیوع ویروس کرونا، برای حضور در مسابقات پیش رو نیاز به یک برنامه ریزی مدون و هدفمند دارد و در راستای آن فدراسیون کشتی، از سرمربیان تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد برنامه فنی تا پایان مسابقات آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو چین را خواسته است.

بر این اساس هر یک از سرمربیان تیم‌های ملی بر اساس تجربیات و نیازهای تخصصی کشتی آزاد و فرنگی و شرایط حال حاضر کشتی ایران طرح چرخه‌ی انتخابی خود را تدوین کرده و پس از تأیید فدراسیون کشتی برای اجرا به صورت رسمی اعلام شده است. یکی از نقدهایی که به طرح چرخه‌ی انتخابی تیم ملی شده است، جا ماندن برخی از مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی و دست باز کادر فنی در پایان چرخه‌ی انتخابی برای انتخاب ملی پوشان است.

البته باید این حق را برای کشتی گیرانی که در رقابت‌های سنگین جهانی و المپیک صاحب مدال شده اند و یا در رقابت‌های امیدهای جهان که سطح بسیار بالایی داشت به مدال طلا دست یافته اند قائل شد که به واسطه‌ی اثبات خود به کادر فنی و ریکاوری بدنی از برخی از مسابقات مانند قهرمانی کشور و یا جام تختی معاف باشند. اما این موضوع را باید در نظر داشت که اگر کشتی گیری مدعی دوبنده تیم ملی است می‌تواند با قهرمانی در مسابقات کشوری، انتخابی جام تختی، رقابت‌های قهرمانی آسیا و جام تختی خود را به کادر فنی اثبات کرده و حریف نفرات مدال دار کشورمان در مرحله‌ی نهایی انتخابی تیم ملی باشد. بی شک کشتی گیران باید خود را بر روی تشک کشتی و اردوهای تیم‌های ملی به کادر فنی ثابت کنند و کشتی گیری که بتواند در این فرصت چند ماهه از مراحل مختلف چرخه‌ی انتخابی تیم ملی سربلند بیرون آید، لیاقت پوشیدن دوبنده تیم ملی را دارد.

البته تفاوت‌هایی بین چرخه انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی وجود دارد که مورد هم با توجه به شرایط متفاوت تمرینی و مسابقه‌ای این دو رشته و تفکرات سرمربیان این تیم‌ها نشأت گرفته است. بی تردید چرخه خلاصه شده محمد بنا و چرخه جز به جز ء پژمان درستکار، نکات بسیار مشترک و نزدیک به یکدیگر دارد و آن هم حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور، انتخابی جام تختی، رقابت‌های بین المللی جام تختی و قهرمانی آسیا است، ضمن اینکه در این چرخه راهکارهایی ارائه شده تا از پتانسیل کشتی گیرانی که به هر نحوی شایستگی خود را به کادر فنی اثبات کنند نیز استفاده شود.

نسخه مناسب چاپ