نخست وزیر سودان: برای جلوگیری از خونریزی بیشتر توافق را امضاء کردم
سرویس خارجی: نخست وزیر سودان گفت: به خاطر جلوگیری از ریخته شدن خون مردم، اهمیت حفظ دستاوردهای دو سال گذشته و به ثمررسیدن تلاش ها در زمینه صلح و اقتصاد و ازسرگیری روند تحول دموکراسی به عنوان مهم‌ترین اهداف انقلاب جاودان دسامبر توافق سیاسی با نظامیان را امضا کردم. عبدالله حمدوک، در دیدار با تعدادی از اعضای کمیته‌های مقاومت در خارطوم و دیگر استان‌ها تأکید کرد: حمایت و اجرای توافق صلح جوبا مسئولیت «جمعی» است و مشارکت همگان از جمله طرف‌های امضاکننده و نهادهای مدنی و کمیته‌های مقاومت را می‌طلبد.در این راستا، عبدالفتاح البرهان نیزدر دیدار با آنیت ویبر، فرستاده اتحادیه اروپا در امور شاخ آفریقا گفت: ما به حمایت از روند انتقالی متعهد هستیم و بر حمایتمان از دولت شایسته‌ای که نخست‌وزیر آن را تشکیل می‌دهد تأکید می‌کنیم.فرستاده اتحادیه اروپا بر حمایت این اتحادیه از روند انتقال سیاسی از طریق برگزاری انتخابات به ویژه در زمینه‌های لجستیکی و فنی و اهمیت سودان برای امنیت منطقه و دریای سرخ تأکید کرد.

نسخه مناسب چاپ