رشد قرارداد آتی بورس کالا
بیش از شش میلیون قرارداد آتی بر پایه دارایی های زعفران نگین و پوشال، پسته، زیره سبز، صندوق طلا، نقره و مس کاتد در ۱۱ ماه گذشته در بورس کالای ایران منعقد شد.

به گزارش تسنیم، در جریان معاملات بهمن امسال در بازار مشتقه بورس کالای ایران معامله گران تعداد شش میلیون و ۱۰۴ هزار و ۹۹۱ قرارداد آتی را بر پایه دارایی های زعفران نگین و پوشال، پسته، زیره سبز، صندوق طلا، نقره و مس کاتد منعقد کردند تا ارزش این معاملات به رقم ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نزدیک شود.

براساس داده کاوی آمارهای موجود طی دوره ۱۱ ماهه امسال، زعفران نگین، نقره و صندوق طلا به ترتیب عنوان اول تا سوم معاملات را از نظر حجم و ارزش بازار کسب کردند.

براساس این آمار، پنج میلیون و ۳۳۵ هزار و ۹۱ قرارداد آتی زعفران نگین در حالی در بازار منعقد گردید که ارزش نزدیک به ۱۲۵ هزار میلیارد ریالی در ۹ سررسید معاملاتی فعال در دوره مذکور برای این دارایی پایه رقم خورد، با این عملکرد ۸۷ درصد و ۸۳ درصد از حجم و ارزش قراردادهای منعقده به این دارایی اختصاص یافت.

معامله گران تعداد ۵۷۱ هزار و ۷۴۱ قرارداد آتی نقره را هم برای تحویل در ۱۰ سررسید مختلف منعقد کردند و ارزش بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریالی را در حالی به ثبت رساندند که این آمار به ترتیب ۹ درصد و ۸ درصد از حجم و ارزش کل قراردادها را تشکیل می دهد.

همچنین ۱۱۴ هزار و ۱۶۰ قرارداد آتی صندوق طلا در هشت سررسید معاملاتی منعقد شد و ارزش آن به بیش از ۱۰ هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال رسید و با این عملکرد، دارایی پایه مذکور به ترتیب سهم ۲ درصد و ۷ درصدی از حجم و ارزش کل قراردادهای منعقد شده را در بازه ۱۱ ماهه امسال در اختیار خود گرفت.

انعقاد ۷۱ هزار و ۸۹۱ قرارداد آتی زعفران پوشال هم به ارزشی بیش از ۹۲۶ میلیارد و ۳۸۶ میلیون ریال در سه سررسید اردیبهشت، شهریور و آبان ۱۴۰۰ در بازار ثبت شد.

معامله گران از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ۷۲۵۸ قرارداد آتی پسته را هم برای تحویل در پنج سررسید فروردین، خرداد، مرداد، مهر و آذر امسال منعقد کردند و ارزش بیش از ۱۱۷۷ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریالی را به ثبت رساندند.

این گزارش می افزاید: تعداد ۴۷۰۷ قرارداد آتی زیره سبز تحویل خرداد، مهر و آذر سال جاری و ۱۴۶ قرارداد آتی مس کاتد تحویل بهمن در دوره مورد بررسی منعقد شده که در مجموع ارزشی بیش از ۳۷۲ میلیارد ریال را در پی داشته است.

از سوی دیگر داد و ستد ۲۳۲ میلیون گواهی سپرده کالایی به ارزش بیش از ۸۵ هزار میلیارد ریال در بورس کالا طی ۱۱ ماه گذشته به ثبت رسیده است.

از ابتدای امسال تا پایان بهمن معامله گران در بازار مالی بورس کالای ایران ۲۳۲ میلیون و ۲۴ هزار گواهی سپرده کالایی را بر پایه ۱۲ دارایی پایه به ارزشی بیش از ۸۵ هزار و ۸۶۹ میلیارد ریال دادوستد کردند که در میان آنها سیمان با کسب سهم ۴۰ درصدی بیشترین حجم معاملات را رقم زد و سکه طلا از نظر ارزش معاملاتی در بالاترین جایگاه ایستاد.

این گزارش می‌افزاید: در بازه زمانی مورد بررسی ۹۲ میلیون و ۷۰۹ هزار گواهی سپرده سیمان به ارزشی بیش از ۴۹۶ میلیارد ریال در بازار مورد معامله قرار گرفت.

در نمادهای معاملاتی گواهی سپرده زعفران نگین هم ۸۱ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۱۶۹ ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزشی بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال معامله شد تا با این آمار معاملاتی، زعفران نگین به ترتیب ۳۵ درصد و ۲۵ درصد از حجم و ارزش کل اوراق معامله شده را به خود اختصاص دهد.

ارزش معامله ۵۴ میلیون و ۷۳۳ هزار و ۱۰۰ گواهی سپرده سکه طلا هم به رقم ۶۳ هزار و ۵۱۹ میلیارد ریال نزدیک شد تا این دارایی با کسب سهم ۷۴ درصدی از نظر ارزش معاملاتی در صدر بازار خوش بدرخشد و سکه طلا ۲۴ درصد از حجم کل معاملات ۱۱ ماهه را هم از آن خود کرد.

در نماد معاملاتی انبارهای زعفران پوشال تعداد دو میلیون و ۱۷۸ هزار و ۵۸۶ گواهی سپرده کالایی به ارزش تقریبی ۳۳۱ میلیارد ریال دادوستد شد.

معامله ۳۴۹ هزار و ۱۱۹ گواهی سپرده برنج طارم ارزش ۱۵۵ میلیارد و ۸۹۶ میلیون ریالی را در پی داشت و ارزش دادوستد ۱۹۰ هزار و ۱۷۹ گواهی سپرده میلگرد به رقم ۳ر۲۷ میلیارد ریال رسید.

نسخه مناسب چاپ