رقص‌های بومی و محلی آذربایجان غربی به ثبت ملی رسید
ارومیه – خبرنگار اطلاعات: معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی گفت: در جلسه شورای ملی ثبت میراث ناملموس کشور رقص‌های محلی ـ بومی استان در فهرست آثار ملی ثبت شد‎.

‎حسن سپهرفر اظهارداشت: تاریخ حجاری‌ها بر روی صخره سنگ‌های منطقه «قوبستان» در نزدیکی باکو نشان از رایج‌ترین و کهن‌ترین رقص‌های بومی ـ محلی است، که امروزه در بیشتر مناطق آذربایجان‌های غربی و شرقی و اردبیل با نام «جلمان» یا «یاللی» شناخته می‌شود‏‎.

‎وی افزود: حرکات موزون و رقص‌هایی که هر یک برخاسته از فرهنگ و فولکلور قومی ملت‌ها است.شیرخانی (شیخانی)، اکملی، تک ایاق، ایکی آیاق، اوچ ایاق، توولاما، یان باسدی، تن زره، کوچری و یارپدا، در همه جای آذربایجان غربی در مراسم جشن‌های عروسی و اعیاد ملی توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود‎. این گونه رقص‌های محلی که کنش‌های اجتماعی مستتر در بطن خود را دارد، در آذربایجان غربی و در میان قومیت‌های مختلف با اسامی جلمان و یاللی و در میان ترک زبان‌ها؛ گوند، هل پرکی و داوات در میان کردزبان‌ها و جانیمان در میان مسیحیان شناخته می‌شود، به صورت گروهی اجرا می‌شود که از نگاه مردم شناختی می‌تواند در پیوند فرهنگی اقوام کشور و حتی در مرزهای فراملی موجب تقویت ارتباطات فرهنگی شود‎.

نسخه مناسب چاپ