نوروز در ایستگاه پایتخت تاریخ و تمدن ایران
 

همدان- خبرنگار اطلاعات: آیین جهانی نوروز در مسیر گردشگری غرب کشور با محوریت معرفی آداب و رسوم این مناسبت و با حضور گروه‌های منتخبی از اقوام مختلف ایرانی و مهمانانی از یونسکو در شهر همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران آغاز شد.

در تعریف مسیر گردشگری تاریخ و تمدن ایران، اقوام ایرانی از شهرهای مختلف کشور، از ۳ جهانشهر ایران یعنی همدان، کرمانشاه و سنندج حرکت می کنند.

نسخه مناسب چاپ