بهره برداری از ۴۷۰ دستگاه انواع ناوگان در شبکه ریلی
 

بهره برداری از ۴۷۰ دستگاه واگن و لکوموتیو جدید در شبکه ریلی کشور دیروز به دستور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.

رستم قاسمی دیروز با حضور در ایستگاه راه آهن تهران، دستور استفاده از این تعداد ناوگان جدید ریلی را صادر کرد. این تعداد ناوگان جدید در صنایع داخلی ساخته، بازسازی و بهسازی شده است و شامل لکوموتیو، واگن باری و واگن مسافری است. این تعداد ناوگان شامل ۴۲۳ دستگاه واگن باری نو، ۸ دستگاه لکوموتیو نو، ۴ دستگاه لکوموتیو بازسازی شده، ۴ رام ریل باس نو و ۳۱ دستگاه واگن مسافری بازسازی شده متعلق به شرکت های بخش خصوصی ریلی است. ارزش ناوگان وارد شده به شبکه ریلی کشور ۱۳۵۰ میلیارد تومان است. پیش از این هم در آذر امسال تعداد۵۲۶ دستگاه انواع واگن نو، بازسازی و بهسازی شده وارد ناوگان ریلی کشور شد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با استفاده از فرصت حضور در راه آهن تهران، از نزدیک در جریان نحوه برگزاری سفرهای نوروزی در حوزه ریلی قرار گرفت و با مسافران قطارهای نوروزی به گفتگو پرداخت.وی همچنین در حاشیه این مراسم از ممنوعیت افزایش قیمت بلیت گونه‌های مختلف حمل و نقل برای سفرهای نوروزی خبر داد و گفت: برنامه‌هایی داریم که سال آینده شاهد تحول بزرگی در حمل و نقل خواهیم بود. قاسمی با اشاره به اینکه امروز در حوزه ساخت و ناوگان ریلی به خودکفایی رسیده‌ایم و نیازی به وارد کردن واگن از خارج نداریم، در خصوص برنامه وزارت راه در حوزه حمل و نقل برای سال آینده گفت: طبق تصمیماتی گرفته شده در سال آینده شاهد تحول در حوزه‌های حمل و نقلی در بخش های هوایی و جاده‌ای و ریلی خواهیم بود.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به اینکه آیا رکود حمل و نقل شکسته شده است؟ تصریح کرد: در بخش حمل بار و ترانزیت با توجه به تفاهمنامه‌هایی که منعقد کرده‌ایم، رکورد ۵۰تا ۶۰ساله کشور شکسته شده است.

نسخه مناسب چاپ