پرداخت ۲۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات بدون ضامن
در بهمن امسال ۹۶ هزار و ۴۶ فقره تسهیلات بدون ضامن به مبلغ ۲۶ هزار و ۹۴۳ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.

به گزارش ایرنا، پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن از نهم بهمن در ۱۳ بانک ملت، تجارت، صادرات، ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، پست بانک، رفاه شروع شد.بانک سپه با مبلغ ۹۹۱۱ میلیارد ریال (سهم ۳۷ درصدی) در رتبه نخست بوده و در رتبه های دوم و سوم هم بانک‌های تجارت و رفاه کارگران به ترتیب با مبالغ ۹۰۷ میلیارد و ۳۹۶۹ میلیارد ریال قرار دارند.همچنین بانک های توسعه تعاون، مسکن و صنعت و معدن به ترتیب در آخرین رتبه‌های پرداخت تسهیلات قرار گرفته اند.

نسخه مناسب چاپ