عکس و حرف
 

مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال آوران ورزش نیروهای مسلح باحضور عزیز نصیرزاده جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از فرماندهان در سازمان عقیدتی و سیاسی آجا برگزار شد

نسخه مناسب چاپ