حمله به کاروان لجستیک ارتش آمریکا در «صلاح الدین» عراق
 

کاروان لجستیکی ارتش آمریکا در استان «صلاح الدین» عراق هدف قرار گرفت. منابع اعلام کردند که یک کاروان لجستیک ارتش آمریکا که حامل تجهیزات و تدارکات نظامیان این کشور و به مقصد پایگاه های آمریکا در حرکت بود، در استان «صلاح الدین» هدف حمله قرار گرفت و خسارات فراوانی به آن وارد شد. روز گذشته نیز دو کاروان لجستیک آمریکایی‌ها در «بصره» و «السماوه» مورد حمله قرار گرفته بودند.

نسخه مناسب چاپ