افزایش سطح پوشش گیاهی در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه
ارومیه-خبرنگار اطلاعات: دستگاه اجرایی آذربایجان غربی با تمام توان از طرح‌های منابع طبیعی به خصوص در بخش درختکاری و حمایت می‌کند.

هادی بهادری معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی این مطلب را در بازدید از طرح‌های آبخیزداری شهرستان ارومیه اعلام کرد و افزود:حفظ تعادل اکولوژیک حوضه دریاچه ارومیه و اقدام‌هایی که به این چرخه اکولوژیکی منطقه کمک می‌کند باید در دستور کار قرارگیرد.

وی ادامه داد:در زمینه احیای اراضی ملی وتوسعه پوشش گیاهی باید مطالعات کارشناسی با محوریت برنامه احیای دریاچه ارومیه انجام شود و کاشت نهال‌های مقاوم به کم آبی باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری نیز با ارائه گزارشی از طرح‌های آبخیزداری و اهمیت آن گفت: اجرای طرح‌های بیولوژیکی و مکانیکی با هدف افزایش پوشش گیاهی، مقابله با فرسایش خاک و افزایش ذخایر آب زیرزمینی انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به اجرای این پروژه در ارتفاعات خانقاه سرخ ارومیه افزود: طرح مذکور در قالب طرح بیولوژیکی و بیومکانیکی و به صورت اجرای بانکت‌های هلالی و ساخت آب بندها در مسیر سیلاب‌ها با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال اجرا شده است.

او با اعلام اینکه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی می‌خواهد تا با مشارکت عموم روستا نشینان و همه آحاد جامعه وضع پوشش گیاهی استان را ارتقا دهد، گفت با این کار سیکل هیدرولوژی زمین و آسمان به نحو مطلوب برقرار می‌شود و اگر وضع پوشش گیاهی استان به سه دهه قبل برگردد، نه فقط دریاچه ارومیه احیا و زنده خواهد شد، بلکه وضع اقلیمی نیز بهبود خواهد یافت.

* انتصاب دبیران کمیته‌های پنج‌گانه شورای ستاد احیای دریاچه ارومیه استاندار آذربایجان غربی در احکامی جداگانه دبیران کمیته‌های پنجگانه شورای استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه را منصوب کرد.

قربانعلی سعادت، علی اسلام نور مدیرکل دفتر فنی، هوشنگ عطاپور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی، غلامرضا بابایی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل، رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه و اسماعیل کریم زاده مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجان غربی را با حفظ سمت به ترتیب به عنوان دبیران کمیته‌های نظارت عالیه بر طرح‌های عمرانی، کمیته فرهنگی، کمیته معیشت جایگزین، کمیته پژوهش و کمیته توجیه کشاورزان منصوب کرد.

در این احکام، پیگیری و تسریع در مبادله موافقتنامه‌های پروژه‌های مصوب، نظارت در برگزاری مناقصات و انعقاد قراردادها با شرکت‌های مشاور و پیمانکاران ذیصلاح، نظارت بر حسن اجرای پروژه‌های مصوب، تهیه گزارش‌های تحلیلی و مدیریتی از روند پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، بازدیدهای نظارتی از پروژه‌ها در مقاطع مختلف و نظارت بر فعالیت‌ها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی متولی از جمله وظایف دبیر کمیته نظارت عالیه بر طرح‌های عمرانی شورای استانی احیای دریاچه ارومیه اعلام شده است.‏

نسخه مناسب چاپ